KL: – PS! har gjort en stor forskel for det kommunale kvalitetsarbejde

I KL’s nye kvalitetsplan gives 9 forslag til, hvordan vi sikrer patientsikkerheden og kvaliteten. KL skriver, at PS! har gjort en stor forskel for kvalitetsarbejdet i kommunerne og opfordrer til, at der sættes midler af til at udbrede PS!’ metoder til resten af landets kommuner.

KL skriver i den nye kvalitetsplan: "Dansk Selskab for Patientsikkerhed har været med til at gøre en stor forskel for det kommunale kvalitetsarbejde med udbredelse af forbedringsmodellen, bl.a. gennem forbedringsprogrammet ”I sikre hænder”."

I “Ny kvalitetsplan som motor for omstilling af sundhedsvæsenet” kommer KL med 9 forslag til, hvordan vi kan sikre kvaliteten og patientsikkerheden, når flere af indsatserne i sundhedsvæsenet rykker tættere på borgerne.

KL opfordrer i kvalitetsplanen til at udbrede et af PS!’ store forbedringsprogrammer I sikre hænder til alle landets kommuner.

De ni forslag blev præsenteret i forbindelse med KL’s årlige sundhedskonference tirsdag den 27. februar 2024.

Forslagene er sendt til Sundhedsstrukturkommissionen, der er nedsat af regeringen, og som forventes at præsentere sine anbefalinger i foråret 2024.

Læs de 9 forslag i KL’s kvalitetsplan

PS! har gjort en stor forskel for det kommunale kvalitetsarbejde

Under kvalitetsplanens 1. indsats “Kommunerne skal opbygge kapabilitet til at lede på mål og arbejde med forbedringer” skriver KL således:

“Det er fortsat vigtigt at arbejde efter fælles metode og at finde den rigtige metode ift. den specifikke opgave. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har været med til at gøre en stor forskel for det kommunale
kvalitetsarbejde med udbredelse af forbedringsmodellen, bl.a. gennem forbedringsprogrammet ”I sikre hænder”.

Siden 2013 har lidt over en tredjedel af landets kommuner deltaget i forbedringsprogrammet, og andre kommuner har i større eller mindre grad arbejdet med forbedringsmodellen. Det lokale forbedringsarbejde har bl.a. reduceret medicineringsfejl og tryksår for borgere på plejehjem og i hjemmeplejen.

Der bør sikres finansiering til at udbrede forbedringsmetoden til alle kommuner. Det kan konkret ske via en ny bølge af forbedringsprogrammet ”I sikre hænder”, så kommunerne har en metode til at arbejde med kvalitet og forbedringer, som er fælles med det øvrige sundhedsvæsen. Et særligt fokus skal være på forankring, skalering og spredning af succesfulde initiativer.”

Læs om I sikre hænder

Kvalitetsarbejdet som en del af den daglige drift

Som baggrund for at anbefale udbredelsen af I sikre hænder skriver KL:

“En forudsætning i arbejdet med forbedringer og kvalitetsudvikling er, at kommunerne har ressourcer og kompetencer til at trække data og arbejde med forbedringer og kvalitetsudvikling. Hvis kvalitetsarbejdet
skal accelereres i kommunerne, skal det integreres som en del af den daglige drift, og ikke som et parallelt system.

Mange kommuner har taget fat på denne opgave, men der ligger fortsat en stor opgave i at få skabt sammenhæng mellem de enkelte tiltag og arbejde systematisk med kvalitetsudvikling i alle dele af sundheds- og ældreområdet.”

Find mere om