Nye anbefalinger for håndtering af oral sundhed skal forbedre sundhed og livskvalitet for ældre mennesker i sårbare situationer

Ny rapport kommer med anbefalinger til at håndtere den orale sundhed hos ældre mennesker i sårbare situationer, for derigennem at forbedre sundhed og livskvalitet for ældre borgere. PS! sidder med i følgegruppen for projektet Sund Mund Hele Livet, der netop har udgivet rapporten.

Rapporten samler en række indsigter fra projektet Sund Mund Hele Livet – forbedret oral sundhed hos ældre mennesker i sårbare situationer (SMUHL).

Dårlig mundhygiejne hos sårbare ældre har store konsekvenser for de ældres helbred og livskvalitet.

Hos de omkring 120.000 mest sårbare ældre i Danmark findes en høj forekomst af alvorlige sygdomme i munden, og det har alvorlige følger for borgerne. Dårlig oral sundhed kan føre til nedsat spisefunktion, underernæring, forværret helbred, forringet livskvalitet og social isolation.

Årsagen til den dårlige orale sundhed blandt ældre er, at den manglende fokus på den orale sundhed i plejesektoren, og at de sårbare ældre ikke bruger tandplejen i den grad, de har behov for.

Håbet med den nye rapport “Sund Mund Hele Livet – Indsigter og anbefalinger” er, at den kan hjælpe på problematikken og have indvirkning på arbejdet med tandsundheden hos ældre i sårbare situationer.

Læs rapporten “Sund Mund Hele Livet – Indsigter og anbefalinger”

Rapport skal bidrage til forbedret sundhed og livskvalitet blandt ældre

Rapporten samler en række indsigter fra projektet Sund Mund Hele Livet – forbedret oral sundhed hos ældre mennesker i sårbare situationer (SMUHL). I projektet indgår Odontologisk Institut og Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Københavns Universitet, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Frederiksberg og Greve Kommuner.

PS! sidder med i SMUHLs følgegruppe, der har til formål at kvalificere projektet ved at rådgive den centrale styregruppe i forhold til projektets retning og prioriteringer, samt anvendelse af resultater.

SMUHL-projektets formål er at komme med anbefalinger for håndtering af den orale sundhed hos ældre mennesker i sårbare situationer, og derigennem bidrage til at forbedre sundhed og livskvalitet blandt ældre borgere i Danmark.

Projektet er finansieret af en donation fra Sygeforsikringen ”danmark” og en fondsbevilling fra Velux Fonden.

Læs om projektet Sund Mund Hele Livet hos Københavns Universitet

Systematisk arbejde kan forbedre mund- og tandhygiejnen hos ældre

PS! sidder med i følgegruppen for SMUHL som følge af vores arbejde med forbedre ældres tandsundhed gennem forbedringsprogrammet I sikre hænder, som 33 af landets kommuner har deltaget i.

I infektionsindsatsen i I sikre hænder arbejder personalet bl.a. på at forbedre mund- og tandhygiejnen hos de ældre i hjemmeplejen og på plejehjem.

Mund- og tandhygiejneindsatsen skal gøre det nemmere at sikre, at mund- og tandhygiejnen gennemføres systematisk, så problemer med tænder og mundslimhinde undgås.

I I sikre hænders infektionsindsats arbejder personalet med infektionspakken, som beskriver de elementer, der ifølge sundhedsfaglige eksperter er de vigtigste i forhold til plejen og behandlingen på området. Infektionspakken sætter udover mund- og tandhygiejnen også fokus på blærekatetre og håndhygiejne.

Hvis personalet i ældreplejen konsekvent og systematisk anvender alle elementerne i infektionspakken, kan infektioner forebygges.

Læs om infektionsindsatsen i I sikre hænder

Find mere om