Faldindsatsen i I sikre hænder

Fald i ældreplejen kan forebygges, hvis personalet er opmærksom på risici og udreder faldene.

Risikoen for at falde stiger med alderen, hvilket blandt andet skyldes fysisk tilstand, sygdomme og bivirkninger af medicin.

Fald er en hyppigt forekommende hændelse blandt de borgere, der modtager sundhedsydelser i kommunerne. Fald kan have en række alvorlige konsekvenser fra kortvarige forbigående smerter til knoglebrud og andre læsioner, der kræver sygehusbehandling og i værste fald medfører blivende invaliditet eller død.

Men fald kan forebygges med en systematisk indsats. I i sikre hænders faldindsats arbejder personalet i kommunerne med faldpakken, der skal sikre, at den proces bliver gennemført systematisk.

Faldpakken

Faldpakken fokuserer på at forebygge nye faldepisoder hos borgere, der har haft et aktuelt fald. Faldpakken indeholder tre elementer vedrørende forebyggelse af fald.

Tilsammen beskriver elementerne den bedste kliniske praksis på området. Pakken gælder både beboere i plejecentre og borgere, der modtager personlig pleje ydet af kommunen.

Materialer i faldindsatsen

Vi gør opmærksom på, at dokumenterne senest blev opdateret i 2021 og ikke længere opdateres.

Indsatsområder under I sikre hænder

Dette er 1 af 6 indsatsområder under forbedringsprogrammet I sikre hænder. Du kan finde de 5 andre indsatsområder på hovedsiden om I sikre hænder, hvor du også kan læse mere om programmet og finde materialer.