Lokale partnerskaber i Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens kommuner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed samarbejder om projektet Sikkert Seniorliv, der skal opspore og forebygge aldersdepression.

Det er velkendt, at depression har en lang række følgevirkninger og indgår i et komplekst samspil med eksempelvis ensomhed og dårligt fysisk helbred – og at depression har en markant social slagside.

Civilsamfundsorganisationer, borgere, kommunale tilbud og private aktører samarbejder i Sikkert Seniorlov om at adressere denne problemstilling ved at forbedre eksisterende tilbud, udvikle og afprøve nye tilbud og opbygge og afprøve nye samarbejdsformer på tværs.

To nedsatte grupper støtter projektets deltagere: Styregruppen træffer beslutninger og sikrer fremdrift. Faglig følgegruppe bidrager bl.a. med sparring og viden.

Projektet støttes af TrygFonden og varer frem til efteråret 2019.

Aldersdepression

Aldersdepression (let, moderat eller svær) antages at ramme omkring 10 % af alle ældre over 65. Det beskrives som et af alderdommens betydeligste sundhedsproblemer og er et omfattende folkesundhedsproblem.

Ifølge litteraturen og eksperter underdiagnostiseres og fejlbehandles depression i alderdommen i stor stil. Anslået opdages over halvdelen af de mennesker, der møder en depression i alderdommen ikke. Og blandt de, der opdages, modtager kun omkring 10-20 % relevant behandling.

Det står i skarp kontrast til den viden, vi har om, hvordan vi kan forebygge, opspore og behandle aldersdepression.

Dertil kommer, at både danske og internationale opgørelser udnævner depression som en af de dyreste lidelser på samfundsniveau.

Video: Sikkert Seniorliv i Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune er en af tre kommuner, der deltager i Sikkert Seniorliv. I videoen følger vi ansatte og frivillige fra kommunen til læringsseminar, teammøde, på besøg hos en enlig ældre og til fællesspisning.

Aktører i Sikkert Seniorliv

I Sikkert Seniorliv samarbejder kommunalt ansatte og frivillige fra civilsamfundet om at forebygge, bekæmpe og aftabuisere aldersdepression. Hør forskellige perspektiver fra en frivillig, en forebyggende sygeplejerske, en kommunal leder og en chefkonsulent.

Se videoer med 4 forskellige aktører

Kommuner og frivillige skaber sammen Sikkert Seniorliv

Med forebyggende besøg og tiltag som fællesspisning samarbejder 3 kommuner med frivillige om at opspore og forebygge depression i alderdommen. Netop samarbejdet er med til at skabe resultater, der ikke kunne opnås alene.

Sikkert Seniorliv skal forebygge depression

Færre ældre skal leve med depression. Det er ambitionen for Sikkert Seniorliv: Et projekt, der forener kræfter fra kommuner og civilsamfund. Se artikel fra 2017 om første læringsseminar.

Emmys ’kontakt-bænk’ holder depressionen på afstand

87-årige Emmy Madsine Andersen oplevede depressionens stærke kræfter, da hun mistede sin mand Jørgen. Efter to års isolation var det første møde med omverdenen en hurdle, der skulle overvindes.

Sikkert Seniorliv tager afsæt i Triple Aim

Triple Aim hviler på en forståelse af, at der kan skabes nye veje til bedre sundhed og livskvalitet for udvalgte befolkningsgrup­per ved at forfølge tre ligeværdige dimensioner samtidigt:

– Højnet patientoplevet (livs)kvalitet
– Højnet sundhedstilstand for populationen
– Bæredygtig økonomi set ift omkostninger pr. person i popula­tionen

Triple Aim er en visionær ramme eller strategi til at optimere social- og sund­hedsydelser og til at tilrettelægge fremtidens indsatser og tiltag, så de matcher både befolkningens og samfundets behov. Triple Aim karakterises ved en helhedsorienteret tilgang, at løsninger og interventioner skabes på tværs af alle aktører i borgernes liv, og at der ikke findes én løsning, der alene kan håndtere et komplekst problem som eksempelvis aldersdepression.

Tilgangen, som er udviklet af den amerikanske organisation Institute for Healthcare Improvement (IHI), har i andre lande vist sig at kunne rumme komplekse sociale- og sundhedsmæssige udfordringer. I Scotland, USA og England har man gode eksempler på hvordan man ved at orientere sig mod Triple Aim har fundet bæredygtige veje til at løse komplekse sundheds- og samfundsmæssig udfordringer.

Du kan læse mere om Triple Aim i udgivelsen “Hvad er Triple Aim” eller hos IHI HER

Publikationer

Det gode seniorliv

Center for Sund Aldring har talt med ældre borgere i Faaborg-Midtfyn, Thisted og Horsens kommune for at undersøge det gode seniorliv og livskvalitet i...

Forberedelseskatalog Sikkert Seniorliv

Rapport med baggrund og viden om projektet Sikkert Seniorliv. PS! og Trygfonden, 2017.

Triple Aim – For hvem?

Traumatiserede flygtninge Mennesker med dobbeltdiagnose Ældre med depression Vidensopsamling om populationer, der kan indgå i et Triple-Aim initi...

Hvad er Triple Aim?

DSFP, publikation, sept 2015. Rapporten beskriver Triple Aim som tendens og som værktøj til at tilrettelægge social- og sundhedsydelser. Rapporten er ...

Seminarer: hent præsentationer

Sikkert Seniorliv gennemføres som et kollaborativ, med afholdelse af fem læringsseminarer. Herunder kan du finde program og præsentationer fra de første seminarer.

Opstartsseminar 30/8-31/8

PROGRAM

Præsentationer:

Læringsseminar 1 25/10-26/10

PROGRAM

Præsentationer:

Triple Aim skaber resultater i Sverige

Siden Jönköpings Län i Sverige i 2001 har brugt Triple Aim som rettesnor for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet, har regionen samlet set ligget i toppen på sundhedsydelser i den kommunale sektor. I spidsen for arbejdet står Göran Henriks.

Bodil Elgaard Andersen

Chefkonsulent

Senior Advisor

T

(+45) 50902928

Læs mere her