Kommuner og frivillige skaber sammen Sikkert Seniorliv

Med forebyggende besøg og tiltag som fællesspisning samarbejder 3 kommuner med frivillige om at opspore og forebygge depression i alderdommen i projektet Sikkert Seniorliv.

På læringsseminar i Vejle arbejdede deltagerne bl.a. med grafisk fremstilling af den gode fortælling fra Sikkert Seniorliv. Fra venstre er det Egon Schlosser og Karen Kiel Brandt, der begge er frivillige i Faaborg-Midtfyn Kommune. Til højre er Lise Jensen, der er projektleder i Thisted Kommune.

Depression beskrives som et af alderdommens betydeligste sundhedsproblemer. Det anslås, at omkring 10 % af alle ældre over 65 år får en depression i let, moderat eller svær grad, men over halvdelen opdages ikke, og endnu færre modtager relevant behandling.

Siden 2017 har kommunerne Horsens, Thisted og Faaborg-Midtfyn derfor samarbejdet med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om projektet Sikkert Seniorliv.

Målet har været at finde nye veje til at opspore og forebygge depression i alderdommen og forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet.

Om sikkert Seniorliv
Sikkert Seniorliv har til formål at opspore og forebygge aldersdepression.
Projektet støttes af TrygFonden og varer frem til efteråret 2019.
Læs mere om Sikkert Seniorliv

Samarbejde mellem kommunalt ansatte og frivillige

En af de nye veje har været en erkendelse af, at der må tages anderledes metoder i brug.

– Det her er ikke noget, vi som kommune kan klare alene. En kommunalt ansat kan aldrig være en nær relation. Det skal man finde andre steder, så vi kan slet ikke undvære civilsamfundet i forhold til det her, siger Anne Sloth-Egholm, der er sundhedscenterleder i Horsens Kommune.

Frivillige fra civilsamfundet i de tre kommuner har derfor deltaget i projektet på lige fod med kommunalt ansatte.

– Jeg har efterhånden mødt en del seniorer, der var bange for både sig selv og omgivelserne. Alene det er med til at drive en til at sige, at det kan vi gøre meget bedre, siger Svend Aage Hansen, der er frivillig i Horsens Kommune og ligesom Anne Sloth-Egholm er med i styregruppen for Sikkert Seniorliv.

Opskrifter på både strik og gode velkomster

I løbet af projektet har frivillige og kommunalt ansatte været sammen på læringsseminarer, hvor det fjerde og sidste afholdes i maj 2019.

Det er dage med plads til både middagslur, strik og et glas vin, mens der arbejdes med driverdiagrammer, præsenteres storyboards og laves opskrifter for den gode velkomst til arrangementer.

Her kan frivillige og ansatte også idéudvikle og lade sig inspirere af de andre kommuner, ligesom det styrker samarbejdet og kendskabet til hinandens arbejde.

– For borgerne betyder det, at de vil kunne mærke i deres hverdag, at der er et godt netværk omkring dem. Det vil være en tryghed for dem at vide, at vi arbejder sammen og kender hinanden, siger Lena Hammershøj, der er forebyggende sygeplejerske i Thisted Kommune.

Nye samarbejder og tiltag i kommunerne

Udover at udbygge eksisterende tiltag er der i de tre kommuner udviklet nye tiltag og samarbejder. I Thisted Kommune har de f.eks. skabt et samarbejde med bedemænd, der nu vil henvise efterladte ældre til dem.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det især fællesspisning, der er omdrejningspunktet for at skabe fællesskaber, og her er det ikke kun ældre, der kommer til arrangementerne. Også børnefamilier vil gerne tage del i det gode selskab.

– Med de tilbagemeldinger vi får fra folk, hvor det f.eks. pludselig tager en time at handle ind i stedet for 5 minutter, fordi de nu møder folk de kender, så er jeg slet ikke i tvivl om, at vi rykker noget, siger Sissel Skivinger Dyrving, der er tidligere projektleder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere om Sikkert Seniorliv

Se video fra Sikkert Seniorliv i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Videoer med 4 forskellige aktører i projektet

Find mere om