Telemedicin og patientsikkerhed

Et ældre menneske sidder med blodtryksmåler i eget hjem.
Telemedicin er et område i vækst, men vi ved alt for lidt om, hvordan det påvirker patientsikkerheden. Det konkluderede vores rapport i 2020, der for første gang undersøgte sammenhængen mellem patientsikkerhed og telemedicin.

Formål

En større analyse af internationale og danske erfaringer med telemedicins effekter på patientsikkerhed er undersøgt med det formål at skabe et vidensgrundlag for videre arbejde med kvalitetssikring og forbedringer på området til gavn for patienterne og sundhedsvæsenets personale.

Projektet sætter fokus på digitale sundhedsydelser, der leveres direkte hjem til patienter og ser bl.a. på mulige årsager og mønstre, der kan ligge bag, når denne proces ikke ender med det optimale resultat. Formålet

Baggrund

Begejstringen for digitale løsninger har været til at føle på, særligt under covid-19. Det bringer behandlingen ind i hjemmet og kan spare folk for tidskrævende og nogle gange strabadserende ture til fx kontrolbesøg på sygehuset, besøg hos egen læge eller opfølgning i det kommunale sundhedscenter. Det er der åbenlyse fordele ved. Men det er vigtigt at være bevidst om både det, vi får… og det, vi giver afkald på.

Det er og bliver en opgave for os i de kommende år at sikre, at vi har viden om de effekter, vi opnår, når vi tager nye teknologiske muligheder i anvendelse. Det gælder også mulige risici og eventuelt negative konsekvenser. Derudover skal det sikres, at der er det fornødne fokus på implementering af løsningerne:

Hvis det organisatoriske setup og arbejdsgangene ikke er på plads, kan løsningen være nok så god, men så bliver kvaliteten ikke høj nok. Og hvis teknologien kun kan bruges af nogle borgere, og ikke af alle, introducerer vi ulighed i stedet for at reducere det.

Bevilling: Helsefonden og Steno Diabetes Center Odense
Beløb: Hhv. 300.000 og 50.000 kr.
Projektperiode: Januar – december 2020
Projektleder: PS!
Projektpartnere: Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Publikationer

Patientsikkerhed og telemedicin

Rapport: Patientsikkerhed og telemedicin. Hvordan påvirker telemedicin patientsikkerhed? Internationale og danske erfaringer (oktober 2020)

Konklusion og anbefalinger

Telemedicins effekt på patientsikkerhed undersøges ikke systematisk, og der findes ikke et standardsæt af dataindsamlinger, der kan bruges til formålet. Derfor mangler der fortsat viden om effekter af telemedicin på patientsikkerheden, men denne undersøgelse viser nuancerne, og hvordan telemedicin kan have både positive og negative effekter på patientsikkerheden.

Telemedicin er mere end blot ny teknologi. Patientsikkerhed drejer sig om mere end blot CE-mærkning af denne teknologi. Telemedicin ændrer hele processen for, hvordan sundhedsydelser leveres, og bør derfor evalueres og implementeres på en måde, der omfatter alle aspekter af det komplekse sundhedsvæsen, herunder effekter på patienter, personale, opgaveløsning og de organisatoriske rammer.

På baggrund af denne rapports resultater og mangeårige erfaringer med patientsikkerhedsarbejde anbefales en række fokusområder for fremadrettede indsatser i det digitale sundhedsvæsen i Danmark, herunder telemedicin:

5 fokusområder for fremadrettede indsatser i det digitale sundhedsvæsen

  1. Bedre data om effekter af telemedicin på patientsikkerhed
  2. Brug af en systematisk metode til udvikling og implementering
  3. Læring af, hvad der går galt, og hvad der går godt
  4. Risikostratificering af brugeren og teknologier
  5. Kompetenceudvikling på begge sider af skærmen

Nyhed: Telemedicins indflydelse på patientsikkerhed undersøges for første gang i ny rapport

Telemedicin er et område i vækst, men vi ved alt for lidt om, hvordan det påvirker patientsikkerheden. Det konkluderer ny rapport, der for første gang undersøger sammenhængen mellem patientsikkerhed og telemedicin. I rapporten anbefales 5 fokusområder for fremadrettede indsatser i det digitale sundhedsvæsen.