Ernæringsprojektet

Sammen med 4 kommuner udviklede og afprøvede PS! en metode i regi af I sikre hænder med henblik på at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre, der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem.

Formål

Formålet med Ernæringsprojektet var at udvikle og afprøve en metode, der skulle begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre, med det overordnede mål at reducere forebyggelige indlæggelser, der er relateret til ernæring.

Baggrund

Der er et stort potentiale for, at en målrettet ernæringsindsats- og behandling af ældre borgere på plejehjem og i hjemmeplejen kan bidrage til, at borgere med underernæring eller risiko herfor kan bevare evnen til at klare sig selv, holde sig raske og skabe livskvalitet.

Underernæring og uplanlagt vægttab er særlig udbredt blandt ældre i plejebolig og i hjemmeplejen, og en forringet ernæringstilstand kan have en væsentlig betydning for den ældres sundhedstilstand.

Underernæring fører ofte til en øget sygelighed og kan øge risikoen for fald og knoglebrud. Underernæring kan desuden øge behovet for hjælp til at udføre de almindelige dagligdags handlinger, og det kan nedsætte livskvaliteten.

Fra 2019-2020 havde 4 kommuner, der tidligere har deltaget i I sikre hænder, et år til at afprøve og udvikle tiltag til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre. Kommunerne var Frederiksberg og Sønderborg fra I sikre hænder 1 og Greve og Aarhus fra I sikre hænder 2.

Det er erfaringer fra Ernæringsprojektet, der nu ligger til grund for ernæringsindsatsen – se materialer længere nede på siden.

Bevilling: Finanslov 2019 (Sundhedsministeriet)
Beløb: 5 mio. kr.
Projektperiode: 2019-2020
Projektleder: PS!
Projektpartnere: Sundhedsministeriet og KL
Projektdeltagere: Frederiksberg, Sønderborg, Greve og Aarhus Kommuner

Ernæringspakken

Fra 2019-2020 havde 4 kommuner, der tidligere har deltaget i I sikre hænder, et år til at afprøve og udvikle tiltag til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre. Kommunerne var Frederiksberg og Sønderborg fra I sikre hænder 1 og Greve og Aarhus fra I sikre hænder 2.

Det er erfaringer fra det ernæringsprojekt, der nu ligger til grund for ernæringsindsatsen.

Resultater fra Ernæringsprojektet

Systematiske arbejdsgange til at opspore og forebygge uplanlagt vægttab
I løbet af projektperiodens varighed på lidt over et år har kommunerne haft gode resultater med at implementere systematiske arbejdsgange til at få borgerne vejet, opspore vægttab og handle på det, ligesom de har været gode til at forebygge uplanlagt vægttab ved at lave tiltag, der får de ældre til at spise mere.
Færre uplanlagte vægttab
Flere deltagende kommuner i I sikre hænder 3 har 100 eller 200 dage uden uplanlagte vægttab.
Viden om forbedringsarbejde og sikre arbejdsgange
Med I sikre hænder har medarbejderne i kommunerne fået kompetencer og et fælles sprog og platform for at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet, der sikrer, at kvaliteten af plejen er på et højt niveau i det nære sundhedsvæsen.

Kompetencerne indebærer færdigheder i forbedrings- og implementeringsmetoder, samt at eksisterende viden tages i brug og integreres i de daglige rutiner. Kommunerne har fået en systematisk, datadrevet metode til at skabe forbedringer af patientsikkerhed og kvalitet. Medarbejderne arbejder nu ikke efter fornemmelser, men efter data, og kan derfor følge med i, hvilke forbedringer, der skaber størst værdi for borgerne.

Vejen til systematiske vejninger i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje

Teamleder Jeannette Flatau fra gr. 23 i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje fortæller om arbejdet med at få vejet alle borgere med det formål at opspore og forebygge uplanlagt vægttab. Vejen dertil har krævet mange afprøvninger, ændringer af arbejdsgange og et vedvarende fokus.

Flytning af morgenmødet har betydning for borgernes ernæring

Ernæring har stor betydning for de ældre og deres livskvalitet, og derfor har de på Plejehjemmet Abildgården i Aarhus Kommune rykket deres morgenmøde nogle timer frem, så borgerne kan få deres morgenmad tidligere på dagen. Dermed kan sulten og appetitten hos borgerne nå at blive større til frokosten.

Spisestellet afgør, hvor meget borgerne spiser

Måden maden er anrettet på, gør en kæmpe forskel for, hvor meget borgerne spiser. Plejehjemmet Abildgården i Aarhus Kommune har blandt andet indkøbt nyt blåt porcelæn, og det har øget borgernes kalorieindtag. Mad er menneskers benzin og har derfor stor betydning for funktionsniveauet hos borgerne.

Forbedringsmodellen

Projektdeltagerne i I sikre hænder har arbejdet med Forbedringsmodellen, som er en enkel og meget anvendelig metode til at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser. Modellen er med succes brugt både i Danmark og internationalt.

Udvalgte omtaler

Sikre arbejdsgange er vigtige for de ældres ernæring, Diætisten, 1. september 2021 (side 22)

Webinar: Forebyg uplanlagt vægttab hos svage ældre, Sundhedsstyrelsen, 6. juni 2021

Frederiksbergs ældre skal på badevægten, Danske Kommuner, 12. maj 2021

Her er borgerne i sikre hænder, Kost og Ernæringsforbundet, fagblad 8, 2020