Opråb fra Alliancen mod Underernæring: Der er brug for handling mod underernæring nu

Underernæring er et alvorligt problem særligt blandt sårbare ældre borgere og syge mennesker. Det skønnes, at over halvdelen af alle ældre på plejehjem og på sygehusene er i risiko for at blive underernærede. Derfor kommer Alliancen mod Underernæring nu med et opråb til myndigheder og Sundhedsstrukturkommissionen.

Forbedringsprogrammet I sikre hænder har vist, at en målrettet ernæringsindsats- og behandling af ældre borgere på plejehjem og i hjemmeplejen kan bidrage til, at borgere med underernæring eller risiko herfor kan bevare evnen til at klare sig selv, holde sig raske og skabe livskvalitet.

Underernæring har store konsekvenser, for den enkelte – og for samfundet. Underernærede ældre er typisk indlagt i længere tid, og de bliver oftere genindlagt og har større behov for hjælp, efter de er udskrevet.

En analyse fra Norge konkluderer, at underernæring koster det norske samfund, hvad der svarer til 22 mia. danske kr. om året. Det er tæt på, hvad det kostede at bygge Storebæltsbroen. Der er ingen grund til at tro, at det ser anderledes ud i Danmark. I takt med en aldrende befolkning vil problemet kun blive større og dyrere, hvilket er uforståeligt, for løsningerne er kendte, men det kræver politisk vilje.

I et bredt samarbejde med stærke og toneangivende aktører lancerer Alliancen mod Underernæring, som PS! er en del af, 6 nye anbefalinger til politisk handling, som skal sætte underernæring på dagsordenen. Hvad enten det er gennem ny lovgivning, reformer eller i den eksisterende praksis i kommuner og regioner. Der er nemlig mange faktorer i spil, der kan føre til underernæring. Og det er kun ved en systematisk, tværgående og evidensbaseret indsats, at vi kan forebygge og behandle underernæring.

Læs om ernæringsindsatsen i forbedringsprogrammet I sikre hænder

6 anbefalinger til politisk handling

Alliancen mod Underernæring har 6 anbefalinger til politisk handling:

  1. Lovgivning og reformer skal understøtte ernæring som et centralt indsatsområde
  2. Der skal iværksættes en indsats overfor den enkelte i ernæringsrisiko
  3. Der skal være fokus på maden og måltidets betydning i forebyggelse og behandling af underernæring
  4. Uddannede medarbejdere skal varetage ernæringsopgaven
  5. Viden om underernæring og ernæringens betydning skal styrkes
  6. Tværgående samarbejde skal styrke ernæringsindsatsen

Læs anbefalingerne

Om Alliancen mod Underernæring
Alliancen mod Underernæring har siden 2014 arbejdet for at kaste lys på et udbredt samfundsproblem, så ernæringen til skrøbelige ældre og patienter prioriteres bedre. Alliancen består af følgende:

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 
Kost og Ernæringsforbundet
Landbrug & Fødevarer
Ældre Sagen
Kræftens Bekæmpelse
FOA
Dansk Sygeplejeråd
Brancheforeningen Fødevarer til medicinske formål (FMF)
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
Danske Tandplejere
Københavns Professionshøjskole
Danske Ældreråd 
Ergoterapeutforeningen
Fagligt selskab af Kliniske Diætister, FaKD 
Arla Foods

Uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre kan begrænses

Siden 2013 har lidt over en 3. del af landets kommuner deltaget i forbedringsprogrammet I sikre hænder, og erfaringerne fra I sikre hænder viser, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen, bl.a. ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald, uplanlagte vægttab, forebyggelige indlæggelser og infektioner markant.

Forbedringsprogrammet har vist, at der er et stort potentiale for, at en målrettet ernæringsindsats- og behandling af ældre borgere på plejehjem og i hjemmeplejen kan bidrage til, at borgere med underernæring eller risiko herfor kan bevare evnen til at klare sig selv, holde sig raske og skabe livskvalitet.

Flere deltagende kommuner i I sikre hænder 3 har opnået over 200 dage uden uplanlagte vægttab inden for projektperioden.

Gennem I sikre hænder lærer medarbejdere og ledelse forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling. Erfaringerne viser, at det er med til at sikre borgerne en sikker pleje, men også at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet.

Læs om I sikre hænder

Find mere om