Inge Kristensen

Direktør / Chief Executive

Deltager i styregrupper, fora mv., samarbejdspartnere, patientsikkerhed, kvalitetsforbedringer og ledelse.

Inge er mangeårig leder med erfaring fra social- og sundhedsområdet og forskningsinstitutioner i kommunalt, regionalt og statsligt regi. Inge har arbejdet som konsulent, været centerchef for social og sundhed i en kommune og før det udviklings- og kvalitetschef i en region.

Inge har opnået markante resultater med etablering og implementering af innovativt kvalitetsarbejde, herunder tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet og i komplekse projekter indenfor kvalitetsudvikling – der både sparer penge og øger kvaliteten.

Et bredt og dybt kendskab til mange sektorområder sætter Inge i stand til at navigere, samarbejde og skabe bæredygtige løsninger, hvor der anvendes inspiration fra ind- og udland. Inge arbejder med udvikling af Dansk Selskab for Patientsikkerheds roller som katalysator og integrator i sundhedsvæsenet, og hvor faglighed og strategi skal hænge sammen. Konstante forbedringer har været en rød tråd gennem Inges arbejdsliv sammen med et fokus på bruger-/ patientperspektivet.

Dertil er Inge også debattør, oplægsholder og facilitator ved konferencer mv.

Download pressefotos af Inge Kristensen her


Inge is a long-standing manager with experience from the social and health sector and research institutions at a local, regional and national level. Inge has worked as a consultant, has been Head of the Social Services and Health Care in a municipality and before that the Head of Development and Quality in a hospital region.

Inge has achieved significant results with the establishment and implementation of innovative cross-sectoral cooperation in the health field and in complex projects within quality development – which both save money and increase quality.

A wide and deep knowledge of many sectors enables Inge to navigate, collaborate and create sustainable solutions that use inspiration from around Denmark and abroad. Constant improvements have been a thread through Inge’s working life, along with a focus on the user/patient perspective.


Ansættelser

  • 2013-2016 Centerchef, Social og Sundhed, Ballerup Kommune / Head of the Social Services and Health Care, Ballerup Municipality
  • 2007-2013 Udviklings- og kvalitetschef, Region Hovedstaden / Head of Development and Quality, Capital Region of Denmark
  • 2005-2007 Centerleder, Center for små handicapgrupper, Socialministeriet / Head of Center for small disabled groups
  • 2000-2005 Administrationschef, Danmarks Tekniske Universitet / Head of Administration, Technical University of Denmark

Uddannelse

  • 2008 Master of Public Administration (MPA) 1994 Cand.Scient.Pol / Master of Political Science
  • 1994 Cand.Scient.Pol / Master of Political Science