Global Trigger Tool – mål skader under indlæggelse

En metode til at måle, hvor mange patienter der skades under indlæggelse, som følge af pleje eller behandling.
Illustration: Liv Nørregaard Skøtt

Hvad kan I opnå med Global Trigger Tool?

Global Trigger Tool er en metode til at måle, hvor mange patienter der skades under indlæggelse. En skade er i denne sammenhæng en utilsigtet fysisk overlast, som ikke skyldes patientens sygdom, men er en følge af pleje eller behandling. Typiske skader er tryksår, hospitalsinfektioner eller bivirkninger til medicin.

Hvornår er Global Trigger Tool velegnet?

Global Trigger Tool er relevant, når I ønsker at få et overblik over, hvor mange patienter der skades under indlæggelse, og hvilke skader der opstår.

Hvem er Global Trigger Tool relevant for?

Redskabet er relevant for ledere og medarbejdere, der arbejder med patientsikkerhed.

Hvordan bruges Global Trigger Tool?

PS! har i 2015 udarbejdet en håndbog om Global Trigger Tool-metoden (GTT).

Håndbogen bygger på en tidligere GTT-håndbog udgivet af Region Syddanmarks Center for Kvalitet og PS! i 2008 samt erfaringer fra brug af metoden, bl.a. i projektet Patientsikkert Sygehus.

Global Trigger Tool: Somatikken

Der er udarbejdet en oversigt over somatiske triggere til Global Trigger Tool.

Global Trigger Tool: Psykiatrien

Der er udarbejdet en oversigt over psykiatriske triggere til Global Trigger Tool.

Eksempler på anvendelse af Global Trigger Tool

I projektet Patientsikkert Sygehus brugte de deltagende sygehuse systematisk Global Trigger Tool til at følge antallet af patienter, der blev skadet under indlæggelsen.

Læs mere om Patientsikkert Sygehus

Læs mere om Global Trigger Tool

Læs om Global Trigger Tool hos Institute for Healthcare Improvement (IHI), som star bag redskabet

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.