Seriediagrammer – følg udviklingen i data over tid

Det er afgørende for ledere og medarbejdere, der arbejder med forbedringer, at indsamle data for at finde ud af, om de forandringer, der sættes i gang, fører til forbedringer. Ved brug af Forbedringsmodellen anbefales det, at I indsamler numeriske data, der kan omsættes i seriediagrammer.
Illustration: Liv Nørregaard Skøtt

Hvad kan I opnå med seriediagrammer?

Formålet med at udarbejde seriediagrammer er at kunne følge data over tid for at undersøge, om niveauet går i den ønskede retning.

Seriediagrammer er velegnede til at vise data over tid. Ved hjælp af seriediagrammet kan I følge udviklingen i data og derved i de arbejdsgange, I ønsker at forbedre.

Hvornår er seriediagrammer velegnede?

Seriediagrammer anvendes kontinuerligt i alle forbedringsindsatser, hvor data og læring følges over tid.

Hvem er seriediagrammer relevante for?

Seriediagrammer kan bruges af ledere, medarbejdere med ansvar for kvalitet og patientsikkerhed og medarbejdere i praksis involveret i lokalt forbedringsarbejde.

Hvordan bruges seriediagrammer?

Seriediagrammet er et kurvediagram, der viser datapunkter i tidsmæssig rækkefølge.

Seriediagrammet har en midtlinje (median), der deler datapunkterne i 2 lige store portioner over og under linjen. Midtlinjen bruges til at se niveauet og til at følge udviklingen i data over tid.

På y-aksen ses den indikator, I indsamler data på, og på x-aksen er tidsperioden vist i dage, uger eller måneder.

Giv seriediagrammet en sigende overskrift uden for mange forkortelser, så seriediagrammet kan fortælle historien om forbedringsarbejdet uden for mange forklaringer.

Det kan være en god idé at indsætte noter i seriediagrammet, som hjælper med at forklare udsving og ændringer i data.

Seriediagrammet kan laves, når:

  • problemet er defineret
  • mål og indikatorer er defineret (Se Måleplan LINK)
  • der er udtænkt og afprøvet en metode til dataindsamling
  • der er samlet data.
Projektchef Liv Nørregaard Skøtt viser, hvordan et seriediagram vises i Excel

Et seriediagram kan også laves med blyant og papir.

Hvad skal I være særligt opmærksomme på, når I bruger seriediagrammer?

De hyppigste faldgruber er:

  • Der samles for meget data, hvilket tager unødvendigt mange ressourcer.
  • Der samles data for sjældent, hvilket betyder, at der går for lang tid mellem punkterne på seriediagrammet, og der derfor ikke er tale om tidstro data.
  • Der samles forkerte data, fx hvis indikatorerne ikke er defineret præcist.
  • I undlader at anvende data til forbedring og læring.
  • I viser seriediagrammet på en uklar måde. Det kan fx være upræcise indikatorbeskrivelser og/eller upræcis overskrift.

Læs mere

Læs om Run Chart Tool hos Institute for Healthcare Improvement (IHI)


Kilder

Anhøj, J. Kompendium i Kvalitetsudvikling. København; Munksgaard, 2015.

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.