15 skridt – se jeres organisation gennem andres øjne

15 skridt-metoden er er en metode til at se sundhedsvæsenet gennem borgere, patienter og pårørendes øjne. Den er udviklet til systematisk at undersøge førstehåndsindtryk og identificere, hvad der fungerer godt, og hvad der skaber forstyrrelser og barrierer i borgeres, patienters og pårørendes møde med sundhedsvæsenet, både i primær- og sekundærsektoren.
Illustration: Liv Nørregaard Skøtt

Hvad kan I opnå med 15 skridt-metoden?

Formålet med 15 skridt er at få indblik i, hvordan det er at komme ind på den pågældende enhed.

Filosofien bag metoden er, at ved blot at tage 15 skridt ind på en afdeling eller et plejecenter er det muligt at sige noget om kvaliteten og sikkerheden på stedet.

Hvornår er 15 skridt-metoden velegnet?

15 skridt er fx relevant, hvis borgere, patienter eller pårørende har gjort opmærksom på problemer med de fysiske rammer eller lignende.

I kan med fordel bruge 15 skridt til at forstå det nuværende system, hvis jeres forbedringsprojekt omhandler de fysiske rammer, modtagelse eller lignende.

Hvem er 15 skridt-metoden relevant for?

Redskabet er relevant for ledere eller medarbejdere med ansvar for kvalitet og patientsikkerhed.

Hvordan bruges 15 skridt-metoden?

I “15 skridt” tager et team 15 skridt ind på en afdeling (ikke nødvendigvis helt bogstaveligt). Ved at tage et kig rundt i afdelingen danner de sig et førstehåndsindtryk af stedet ud fra 4 kategorier:

Er stedet:

  • Imødekommende?
  • Sikkert?
  • Omsorgsfuldt og involverende?
  • Velorganiseret?

Indtrykkene struktureres ud fra en række opstillede ‘forundrings’-spørgsmål, fx: Hvordan føles det at være her? Hvordan interagerer personerne omkring mig? Hvad fortæller mig, at personalet fokuserer på min sikkerhed? Hvordan sikres privatliv på stedet? Føles stedet kaotisk eller roligt?

Teamet kan fx bestå af en borger og en patient og/eller en pårørende, en projektleder, der koordinerer processen, samt 2-3 medarbejdere (gerne fra andre afdelinger eller med en ikke-klinisk baggrund).

Læs mere om 15 skridt-metoden

15 skridt-metoden er udviklet i England af NHS Institute for Innovation and Improvement.

Læs mere om metoden på england.nhs.uk (pdf)

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.