Godt du spør´ – en spørgeguide for patienter og pårørende

Spørgeguiden Godt du spør’ kan bruges af dig, der er patient eller pårørende, til at stille kvalificerede og værdifulde spørgsmål, når du er i dialog med sundhedsvæsenet. Herudover kan der findes inspiration, videoer og redskaber til, hvordan du som patient får en tryg og sikker behandling.
Videoen er uden lyd. Hjemmesiden godtduspør.dk er nu lukket, men du finder spørgeguide m.m. her på siden.

Hvad kan du opnå med Godt du spør’?

Formålet med spørgeguiden er, at du som patient eller pårørende har et værktøj, du kan bruge i dialog med sundhedsvæsenet. Spørgeguiden hjælper dig med at få stillet de spørgsmål, som er vigtige og som giver værdi for dig som patient eller pårørende. På den måde er du bedre rustet til at træffe de beslutninger, som er vigtig for dig. ”En god bedring begynder med en god dialog” står der i spørgeguiden.

Hvornår er spørgeguiden velegnet?

Spørgeguiden kan bruges i de mange berøringsflader, patienter og pårørende kan have med sundhedsvæsenet. Spørgeguiden giver mulighed for at forberede sig på forhånd inden mødet med sundhedsvæsenet.

Det kan være, når patienter:

  • skal til undersøgelse
  • skal til lægen
  • er i behandling
  • får medicin
  • er indlagt
  • kommer hjem igen.

Hvem er Godt du spør’ relevant for?

Spørgeguiden er relevant for patienter og pårørende, som har kontakt med sundhedsvæsenet.

Hvordan bruges spørgeguiden?

Spørgeguiden kan downloades og printes, og derefter kan spørgsmål nedskrives til de forskellige afsnit om ”når du skal undersøges”, ”når du skal i behandling”, ”når du er indlagt” og ”når du er hjemme igen”.

Du kan også forberede dig til samtalen med inspiration til spørgsmål, når du er i tvivl, skal undersøges, skal til lægen, er i behandling, får medicin, er indlagt eller er hjemme igen.

Video: Sørg for at tale om det, der betyder noget for dig

24 % af patienter har spørgsmål eller bekymringer, de ikke får talt om, før de bliver udskrevet.

Hjemmesiden hejsundhedsvæsen.dk er nu lukket ned, men du finder spørgeguiden lige her på siden.

Patienter og pårørendes stemme i Hej Sundhedsvæsen

Hej Sundhedsvæsen var et samarbejde mellem PS! og TrygFonden fra 2014-2017, der havde som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl.

Patienter og pårørende kan være med til at opdage fejl og misforståelser, skabe sammenhæng og give vigtig viden videre til personalet, så man undgår fejl.

På projektsiden kan du finde en række argumenter og undersøgelser fra Hej Sundhedsvæsen, om hvorfor og hvordan patienter og pårørende selv kan gøre en forskel for at få en sikker og korrekt behandling.

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.