Sikker Kirurgi-tjekliste

I 2008 lancerede WHO Sikker Kirurgi-initiativet, og et helt centralt element i initiativet er Sikker Kirurgi-tjeklisten. Den fokuserer på kommunikationen mellem medlemmerne i et operationsteam og skal sikre, at væsentlige forhold er i orden, før et indgreb påbegyndes.

Hvad kan I opnå med Sikker Kirurgi-tjeklisten?

Sikker Kirurgi (Safe Surgery) er et initiativ fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Formålet med Sikker Kirurgi er at forbedre patientsikkerheden i forbindelse med kirurgiske indgreb, herunder at reducere antallet af dødsfald og komplikationer.

Sikker Kirurgi sigter mod at forebygge både infektioner, anæstesiproblemer, forvekslingsindgreb og andre komplikationer under og efter operationen.

Hvornår er tjeklisten velegnet?

Tjeklisten for Sikker Kirurgi anvendes af et operationsteam i forbindelse med operation. Listen skal ikke anvise bestemte procedurer, men sikre, at nøgleelementer systematisk er inkorporeret i rutinerne på operationsstuen.

Hvem er Sikker Kirurgi-tjeklisten relevant for?

Tjeklisten anvendes i forbindelse med kirurgiske indgreb og er derfor et relevant redskab for sundhedspersonale, som indgår i et operationsforløb.

Hvordan bruges tjeklisten?

Sikker Kirurgi-tjeklisten er inddelt i 3 faser, som svarer til 3 tidsperioder i et normalt operationsforløb:

1) ”Tjek ind”, som er perioden, før anæstesi indledes.

2) ”Timeout”, som er perioden efter anæstesien indledes og før kirurgisk incision.

3) ”Tjek ud”, som er perioden under eller umiddelbart efter lukning af såret.

Tjeklisten koordineres af én tjeklistekoordinator og for hver fase skal koordinatoren bekræfte, at operationsteamet har fuldført opgaverne i den pågældende fase, før de kan fortsætte til næste.

Se Surgical Safety Checklist fra WHO (pdf)

Læs mere

Læs om Safe surgery hos WHO

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.