Sikkerhedsbriefinger – huddles for medarbejdere

Sikkerhedsbriefinger, eller huddles, er kortvarige (ca. 5-15 min) og oftest stående møder, hvor frontlinjepersonale og nøglemedarbejdere gennemgår eventuelle hændelser fra det seneste døgn og forsøger at forudse, hvad der kan ske i de kommende timer af betydning for patientsikkerheden.
Teamet fra sygeplejen i Syddjurs Kommune taler under et kommunebesøg i forbindelse med forbedringsprogrammet I sikre hænder, 2019.

Hvad kan I opnå med sikkerhedsbriefinger?

Formålet med sikkerhedsbriefingerne er, at alle medlemmer af det sundhedsfaglige team holdes informeret og er i stand til at forebygge eventuelle patientsikkerhedsproblemer og kritiske situationer, der er under opsejling.
Formålet med sikkerhedsmøder er endvidere, at der etableres en kultur præget af psykologisk tryghed hos medarbejdere og ledelse, hvor alle tør stille tvivlsspørgsmål.

Hvornår er sikkerhedsbriefinger velegnede?

Sikkerhedsbriefinger kan være gavnlige at bruge systematisk, fx på daglig basis eller i hvert vagtlag for at gennemgå aktuelle sikkerhedshændelser og derved forsøge at forudse, hvad der kan ske i den kommende tidsperiode af betydning for patientsikkerheden.

Hvem er sikkerhedsbriefinger relevante for?

Sikkerhedsbriefinger er særligt relevant for teams. Det kan både være frontpersonale, men også andre vigtige nøglemedarbejdere og ledelsen, som skal orienteres og briefes om problemstillinger koblet til fx sikkerhed.
Sikkerhedsbriefinger bruges som en del af Sikker Kirurgi Tjeklisten i forbindelse med kirurgiske operationer. Sikkerhedsbriefinger bliver i Danmark også brugt i psykiatrien med det formål at forebygge tvang. Metoden er introduceret i forbindelse med projektet Sikker Psykiatri.

Hvordan bruges sikkerhedsbriefinger?

Sikkerhedsbriefinger kan se forskellige ud, men kan fx bruges i denne form:

  • Kortvarigt stående møde (5-15 min.) med deltagelse af alle teammedlemmer
  • Alle teammedlemmer præsenterer sig med navn og funktion
  • Eventuelle nye arbejdsgange/retningslinjer introduceres
  • Der orienteres om hændelser fra seneste vagt/døgn
  • Risici vurderes for kommende vagt/døgn.

Hvad skal I være særligt opmærksomme på, når I bruger sikkerhedsbriefinger?

Det er vigtigt, at sikkerhedsbriefingerne ikke bliver for lange. Det anbefales, at de maks. varer 15 minutter.

Det er vigtigt, at alle, der ønsker det, kommer til orde. Det kan være en fordel at bruge den samme systematiske fremgangsmåde hver gang, så alle ved, hvad der skal ske hvornår. Fremgangsmåden kan dog med fordel gentænkes ved behov.

Eksempler på sikkerhedsbriefinger

Sikkerhedsbriefing bruges blandt andet som en et led i Sikker Kirurgi Tjeklisten og i psykiatrien introduceret ved projektet Sikker Psykiatri.

Læs mere

Et irsk studie har gennemgået evidensen for brug af briefinger på akuthospitaler. Analysen viser, at sikkerhedsbriefinger kan give målbare forbedringer af patientsikkerheden, fx bedre identifikation af risici, færre patientfald og bedre medicinafstemning.

Samtidig har briefingerne potentiale til at forbedre relationerne i det sundhedsprofessionelle team og styrke de enkelte teammedlemmers tilbøjelighed til at udtrykke eventuel bekymring.

Find studiet: Do safety briefings improve patient safety in the acute hospital setting? A systematic review


Kilder

Metoden er beskrevet af Institute for Healthcare Improvement, IHI.

Læs om Safety Briefings på ihi.org

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.