Patientsikkerhedsanalyser

Her finder du forskellige redskaber til at analysere hændelser i form af et konkret værktøj, et metodekatalog samt et interaktivt e-læringsmateriale.

Dækkeserviet: Tjekliste til hændelsesanalyse

I 2023 har vi revideret vores “dækkeserviet”, der giver en overskuelig præsentation af metoden hændelsesanalyse. Udgaven er afprøvet i både regioner og kommuner.

Find yderligere inspiration til at forstå kvalitetsbrist under Forbedringsmetoder

Katalog: Metoder til patientsikkerhedsanalyser

I 2019 udgav Region Hovedstaden et metodekatalog udarbejdet i samarbejde med PS!. Kataloget indeholder beskrivelser af en række metoder til at analysere utilsigtede hændelser:

  • Hændelsesanalyse
  • Kerneårsagsanalyse
  • FRAM-analyse (se vores kursus om FRAM: LINK TIL SIDE MED FRAM kursus)
  • Fejlkildeanalyse

Målgruppen for kataloget er risikomanagere og andre, der arbejder med analyser inden for patientsikkerhed.

Se også kursus i FRAM

E-læring: 4 moduler om patientsikkerhedsanalyse

Metodekataloget fra 2019 blev i 2020 fulgt op af et interaktivt e-læringsmateriale, der skal støtte patientsikkerhedskoordinatorer, risikomanagere og andre, som har til opgave at facilitere udarbejdelsen af analyserne.

Hjælperedskabet til patientsikkerhedsanalyse består af 4 moduler, der fokuserer på henholdsvis fasen før analysen, selve analysen og fasen efter analysen. Sammenlagt tager det 2-3 timer at gennemføre kurset.

Det er Center for Sundhed i Region Hovedstaden og PS! samt repræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri, Amager og Hvidovre Hospital og kommunerne, der står bag initiativet og udviklingen af e-læringsmaterialet i samarbejde med RegionH E-læring. Derudover har pårørende til patienter været involveret.

Se nyhed fra oktober 2020: Ny interaktiv læring skal støtte analysen af utilsigtede hændelser

Video: Analyserne er vigtige for patientsikkerhedsarbejdet

Jonas Egebart, vicedirektør for Nordsjællands Hospital, og Ivar Petersen, pårørende, har begge bidraget til e-læringsmaterialet, som de mener, kan være med til at styrke analyser af utilsigtede hændelser og dermed patientsikkerheden.

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.