FRAMily – for alle, der arbejder med FRAM

Netværket ’FRAMily Danmark’ er et nationalt lærings- og erfaringsnetværk for anvendelsen af metoden FRAM i forbedringsarbejdet med kvalitet og sikkerhed.
FRAMily-deltagere på det første rigtige møde i netværket.

Baggrund for netværket FRAMily

FRAM står for Funktionel Resonans Analyse Metode. Metoden er en internationalt anerkendt metode, der bruges i en bred vifte af industrier og organisationer i og udenfor sundhedsvæsenet.

Netværket blev oprettet på initiativ af PS! den 30. november 2021.

Formål med FRAMily

Formålet med netværket er at inspirere, sparre, dele viden og læring om anvendelse af metoden FRAM til nytte for forbedringsarbejdet

Målgruppe for netværket

Netværket er åbent, dog er medlemskab af netværket forbeholdt deltagere med teoretisk indsigt og/eller praktisk erfaring med FRAM.

Aktiviteter i netværket

Netværket mødes 2 gange om året ved fysisk fremmøde, skiftevis på Sjælland og Jylland/Fyn. Værtskabet går på skift mellem medlemmerne, dog er det frivilligt at påtage sig værtskabet.

Typisk varer møderne 5-6 timer med korte indlæg og lange drøftelser om forskellige udfordringer ved metodens anvendelse samt gennemgang af praktiske eksempler på og resultater af FRAM-analyser.

Tilmelding

Det er gratis at være medlem.

Kontaktperson

Jeanette Hounsgaard, Region Syddanmark, varetager driften af netværket i samarbejde med PS!

Mail: Jeanette.Hounsgaard@rsyd.dk

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.