Netværk for hospitalsbehandling i eget hjem

I netværket ”Hospitalsbehandling i eget hjem” er der fokus på de patientsikkerhedsmæssige risici, hospitalsbehandling i eget hjem kan medføre, og hvordan de kan håndteres.
Møderne i Netværket for hospitalsbehandling i eget hjem foregår virtuelt 4 gange om året. Hver gang deltager omkring 50 af netværkets godt 130 medlemmer.

Baggrund for netværket

Hospitalsbehandling i eget hjem er i rivende udvikling internationalt og nationalt. Der er stort potentiale i hjemmebehandling, og flere initiativer er i gang i Danmark. Alt peger på, at initiativerne og prioriteringen af disse vil blive større fremadrettet.

Formål med netværket om hospitalsbehandling i eget hjem

Formålet er at:

  • skabe rum for videndeling, sparring og gensidig læring på tværs af sektorer
  • sætte fokus på patientsikkerhed, når hospitalsbehandling flyttes til eget hjem
  • indsamle og formidle viden om indsatser med hospitalsbehandling i eget hjem.

Målgruppe for netværket

Netværket er relevant for dig, der:

  • er i gang med indsatser inden for hospitalsbehandling i eget hjem
  • gerne vil i gang med indsatser
  • har viden på området.

Aktiviteter i netværket

Netværket mødes 4 gange om året på Microsoft Teams. Netværksmøderne foregår som eftermiddagsmøder af 1-1 ½ times varighed på forskellige ugedage.

Aktiviteterne i netværket består af oplæg, drøftelser, erfaringsudvekslinger, praktiske opgaver som fx kortlægning af indsatser i Danmark ang. hospitalsbehandling i eget hjem m.m.

Efter hvert netværksmøde får deltagerne sendt et referat af mødet inkl. præsentationer fra mødet.

Kontakt Ditte for tilmelding og Dorte for spørgsmål, kommentarer, forslag eller andet ang. netværket

Ditte Snel Hartmann

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator
Koordinering af konferencer og læringsseminarer. Kursus-, uddannelses- og netværksadministration. Hjemmeside, nyhedsbreve, webinarer og virtuelle arrangementer.
Dorte Lee

Dorte Lee

Konsulent / Advisor
Forbedringsarbejde, dokumentation, hospital at home-netværk, borgerinvolvering, kontaktperson for patientambassadørerne.

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.