Nationalt netværk om borgerskabte data

Vi borgere opsamler flere og flere data – og samtidig stiger interessen for at anvende borgerskabte data hos både offentlige og private aktører. Potentialet for at anvende borgerskabte data til nye sundhedsløsninger er enormt – men det samme er behovet for de etiske overvejelser og diskussioner. Derfor har vi etableret et netværk med fokus på borgerskabte data.

Baggrund for netværket

En stigende interesse for borgerskabte data, især inden for sundhedsområdet, fører i øjeblikket til en række udviklings- og forskningsprojekter både i den offentlige og private sektor. Samtidig drøfter offentlige og private aktører muligheden for at etablere en national infrastruktur for sundhedsdata, hvor borgerskabte data også vil skulle tænkes ind.

En vigtig drivkraft bag udviklingen af borgerskabte data er den hastige udbredelse af sundhedsapps, webbaserede services samt personlige sundhedsteknologier som sensorer, digitale armbåndsure, mv. Behovet for at skabe fælles forståelse og mere konkret viden om udfordringer og muligheder i borgerskabte data er derfor højaktuel.

Det er på den baggrund, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danish Life Science Cluster, Data for Good Foundation, Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet har taget initiativ til etablering af et nationalt netværk for borgerskabte data. 

Formål med netværket

Netværket har til formål at dele og udvikle viden på tværs af offentlige og private aktører. Den fælles ambition er at fremme en etisk og ansvarlig værdiskabelse af borgerskabte sundheds- og adfærdsdata med borgeren i centrum.

Målgruppe for netværket

Ledere, medarbejdere, patienter og borgere med interesse for borgerskabte data.

Aktiviteter i netværket

Nationalt netværk om borgerskabte data mødes fysisk eller virtuelt fire gange om året.

Tilmelding

Tilmeld dig hos Danish Life Science Cluster