Netværk for risikomanagere og patientsikkerhedsansvarlige

To netværk for alle, der arbejder med patientsikkerhed i hhv. kommuner og regioner. Netværkene giver en gratis mulighed for kompetenceudvikling inden for håndtering af patientsikkerhed.

Baggrund for netværkene

PS! startede i marts 2020 to netværk for risikomanagere og patientsikkerhedsansvarlige på tværs af Danmark for at skabe et forum, hvor viden om patientsikkerhed kunne deles på tværs af landet.

PS! faciliterer de to netværk for risikomanagere og patientsikkerhedsansvarlige; et netværk for kommunale risikomanagere og et netværk for hospitals- og regionale risikomanagere.

Læs nyhed fra 2020: To nye online-netværk skal styrke patientsikkerheden under coronakrisen

Formål med netværkene

Formålet med de 2 netværk er at lave en platform for vidensdeling og sparring ift. patientsikkerhedsmæssige problemstillinger. Via denne platform kan sundhedspersonale på tværs af landet dele viden og erfaringer i forhold til at sikre patientsikkerheden.

I netværkene får du

  • deling af oplysninger om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger
  • videokonferencer, hvor risikomanagere kan mødes og drøfte relevante emner
  • deling af relevante dokumenter, fx lokale vejledninger, artikler og lign.
  • virtuel undervisning, fx omhandlende håndtering af forskellige patientsikkerhedsredskaber.

Netværkene giver deltagerne en gratis mulighed for kompetenceudvikling inden for håndtering af patientsikkerhed.

Målgruppe for netværkene

Målgruppen er risikomanagere og patientsikkerhedsansvarlige på tværs af sundhedsvæsenet.

Aktiviteter i netværkene

Netværkene mødes virtuelt 4 gange om året á en times varighed.

Møderne faciliteres af PS! med udgangspunkt i ”Leading af Culture of Safety: A blueprint for Success”.

Find publikationen hos IHI

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.