Blog: I sikre hænder gør en forskel

Med projekt I sikre hænder har Jan Bendix Jensen fået langt bedre muligheder for at lede kvalitetsarbejdet i Thisted Kommune, skriver han i sit blogindlæg om forbedringsarbejdet i I sikre hænder.

Vi var usikre på, hvad vi kunne få ud af I sikre hænder, da vi – som en af fem pilotkommuner – trådte ind i projektet i 2013. Selvfølgelig håbede vi på, at det kunne være med til at forbedre patientsikkerheden – men vi mente nu nok, at man som borger var sikker hos os.

Vi var blandt andet skeptiske overfor, om der var de mange tryksår, som I sikre hænder tilsyneladende antog. Derudover vidste vi godt, at vi havde forholdsvis mange utilsigtede hændelser om medicin og fald, men vi troede da helt bestemt, at vi tog dem alvorligt og systematisk arbejdede med at nedbringe dem. For eksempel havde vi iværksat tiltag for at sikre ro omkring dosering af medicin, og mange steder brugte personalet tjeklister, når der skulle gives medicin.

Nu er tro forvandlet til viden. Alle steder i Thisted Kommunes ældrepleje arbejder personalet systematisk med at øge patientsikkerheden. Det er dét, der er den store forskel. Det er ikke længere sporadiske indsatser, der primært er drevet af enkelte ledere og medarbejdere med særlig faglig dedikation. 

Nu følger vi kontinuerligt vores indsats ved hjælp af tidstro data. Vi vurderer, hvad der virker, og hvor vi kan forbedre i forhold til plejen og behandlingen af borgerne.

– Jan Bendix Jensen, sundheds- og ældrechef i Thisted Kommune

For medarbejderne gør det en forskel, at de nu kan følge effekten af deres forbedringsarbejde. Det jeg hører personalet sige er, at de nu har fået en mere systematisk måde at arbejde på – og det er med til at puste til deres faglige stolthed.

For mig som sundheds- og ældrechef betyder det, at jeg nu har langt bedre muligheder for at lede kvalitetsarbejdet i vores kommune. Jeg har konkrete data på forbedringsarbejdet og dermed et bedre grundlag for dialog med de andre ledere.

Dertil kommer, at jeg nu også er leder ’på gulvet’. Jeg er jævnligt med ude til tavlemøder på plejecentrene og i hjemmeplejen, hvor jeg taler med medarbejderne om forbedringsarbejdet: Hvor skal vi gøre en ekstra indsats, og hvilke udfordringer er der i det daglige arbejde?

– Jan Bendix Jensen, sundheds- og ældrechef i Thisted Kommune

Jeg har fået en større indsigt i deres arbejde og en anden og bedre dialog med medarbejderne, som baserer sig på en fælles forståelse. Jeg kan komme med input, og de får direkte dialog med den øverste ledelse, som eksempelvis kan fjerne barrierer for det videre forbedringsarbejde.

Når jeg deltager i tavlemøderne på plejecentrene og i hjemmeplejen, er jeg meget optaget af, om I sikre hænder giver mening for medarbejderne og skaber værdi for borgerne. Jeg kan konstatere, at det gør det – og det er jo forudsætningen for, at medarbejderne tager metoderne til sig. Det her er en måde at arbejde på, som vil blive videreført, og vi glæder os til at dele vores erfaringer med de nye kommuner i I sikre hænder.

NB: I begyndelsen af 2017 fik Jan Bendix Jensen nyt job. Han er chef for borgerservice og ydelser i Thisted Kommune, men han er stadig involveret i arbejdet i I sikre hænder og rådgiver blandt andet de 13 nye kommuner I sikre hænder om, hvordan de bedriver forbedringsledelse.


Video: I sikre hænder skaber ny form for ledelse i kommunerne

Find mere om