Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, virtuelle arrangementer, kursus- og uddannelsesadministration.

Som projektkoordinator i Dansk Selskab for Patientsikkerhed har Carina Rendbæk ansvar for planlægning og afvikling af konferencer og læringsseminarer, virtuelle arrangementer samt for kursus- og uddannelsesadministration.

Carina er projektleder for International Forum on Quality and Safety in Healthcare Copenhagen 2023.
Hun er programkoordinator for I sikre hænder og koordinator for uddannelserne: Forbedringscoach og Daglig Ledelse af Forbedringsarbejde.

Carina har en bachelor i erhvervssprog og international erhvervskommunikation fra Copenhagen Business School og er uddannet lægesekretær.

Mere end 10 års erfaring med planlægning og afvikling af konferencer og andre større arrangementer samt kursus- og uddannelsesadministration har Carina.


As Project Coordinator at the Danish Society for Patient Safety Carina Rendbæk is responsible for conferences and learning seminars, virtual events and for course and training administration.

Carina is project manager for the International Forum on Quality and Safety in Healthcare Copenhagen 2023.

She is Program Coordinator for In safe hands and coordinator for the educations: Improvement Coach and Daily Management of Improvement Work.

Carina has a bachelor’s degree in business language and international business communication from Copenhagen Business School and is trained as a medical secretary.

She has more than 10 years of experience with arranging conferences and other major events as well as course and training administration.


Ansættelser

  • 2009-2014 Sekretær og kursuskoordinator, Sundhedsstyrelsen / Administrative Assistant, the Danish Health Authority

Uddannelse

  • 2006-2008 Lægesekretær, Gentofte Hospital og Roskilde Handelsskole/ medical secretary, Gentofte Hospital and Roskilde business school
  • 2005 Bachelor i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, Copenhagen Business School / BA in International Business Communication, Copenhagen Business School