Maria Lillesø Jepsen

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor

Presse, digital journalistik, sociale medier, strategisk kommunikation, web, videooptagelse og -redigering, grafisk layout

Som kommunikationskonsulent producerer Maria digitalt indhold i form af artikler, video, billeder og grafik til Dansk Selskab for Patientsikkerheds platforme, ligesom hun har ansvaret for selskabets sociale medier.

Dertil kommer opgaver som udarbejdelse af nyhedsbreve og kommunikationsplaner, grafisk layout af rapporter og materialer, webredaktør, undervisning i kommunikation som en del af forbedringsarbejdet, indsamling og analyse af brugerdata, at skrive årsberetning, korrekturlæsning, m.m. Maria er uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2020, hvor hun under sin 1,5 års praktikperiode hos TV 2/Fyn og STV særligt har arbejdet med TV, digital journalistik, video og sociale medier. Hun har været kommunikationskonsulent hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed siden 2020.


As Communications Advisor Maria Lillesø Jepsen produces digital content in the form of articles, video, images and graphics for the Danish Society for Patient Safety’s platforms, as well as being responsible for the company’s social media.

In addition, tasks such as preparing newsletters and communication plans, graphic layout of reports and materials, web editor, teaching communication as part of the improvement work, collecting and analyzing user data, writing annual reports, proofreading, etc. She has a Bachelor of Journalism from University of Southern Denmark from 2020. As an intern at TV2/Fyn and STV she has specially worked with TV, digital journalism, video and social media. She has worked as Communications Advisor at the Danish Society for Patient Safety since 2020.


Uddannelser

  • 2020 BA i journalistik, Syddansk Universitet / Bachelor of Journalism, University of Southern Denmark
  • 2019-2020 Journalistpraktikant, TV 2/Fyn / Internship, TV 2/Funen
  • 2018-2019 Journalistpraktikant, STV Production / Internship, STV Production