Inge Ulriksen

Chefkonsulent / Senior Advisor

Projektleder på nationalt projekt Medicinsikre botilbud, konsulent i demens-projekt, underviser på uddannelserne til Forbedringsagent og -coach.

Inge har klinisk og ledelsesmæssig erfaring som sygeplejerske og har gennem en årrække arbejdet med patientsikkerhed og kvalitetsarbejde i bred forstand.

Hun har fra 2010 til 2013 arbejdet med forbedringsarbejde på alle niveauer på Nordsjællands Hospital (NOH) som led i det nationale projekt Patientsikkert Sygehus. Inge har i denne periode taget uddannelser relateret hertil.

Yderligere har hun deltaget i opbygning af kapacitet inden for forbedringsarbejde blandt kvalitetskonsulenter og mellemledere på NOH.

I de sidste tre år har Inge været engageret i at skabe forbedringer i praksis: medicinsikkerhed i et rehabiliteringscenter, opbygning af kapacitet for konsulenter i en kommune, indgår i et lærings- og implementeringsprojekt for ældre borgere med udadreagerende adfærd og indgår som underviser på uddannelserne til Forbedringsagent- og coach.

I de seneste to år har hovedfokus været et projekt om medicinsikkerhed på botilbud – 15 botilbud i 10 kommuner. En indsats, der er præget af variation på de enkelte botilbud, der har det fælles mål at øge viden om medicinering og skabe sikre og stabile arbejdsgange i alle processer af medicinering. En væsentlig del heri er at øge den fælles forståelse blandt socialfagligt og sundhedsfagligt personale om betydningen af medicinering.


Inge has clinical and leadership knowledge as a nurse and has great experience in patient safety and improving quality for patients. From 2010 to 2013 she had a central role in improvement work at all levels at Nordsjællands Hospital as part of a national program on improving patient safety. In this period, she took relevant training in improvement science.

Within the last three years Inge has been engaged in improvement work in different settings: medication in rehab and a learning collaborative for municipalities for elderly people with dementia. In the past two years focus has been on a national project aimed at safe medication and reducing harm for people using residential care homes and increasing collaboration for the staff delivering care. The program focuses on services for people with significant physical and mental disabilities from 10 different municipalities.


Ansættelser

  • 2013-2019 Kvalitetsmedarbejder / Quality Consultant, Nordsjællands Hospital (NOH)
  • 2010-2013 Projektkoordinator og projektleder / Projectcoordinator and Project Manager, Nordsjællands Hospital (NOH)
  • 2003-2010: Patientsikkerhed og risikostyring / Risk Manager, Nordsjællands Hospital (NOH)

Uddannelse

  • 2015 Improvement Coach, Dartmouth
  • 2013 Improvement Advisor, IHI, Boston
  • 2012 Improvement Science in Action, Skotland
  • 2004-2005 National uddannelse i patientsikkerhed og risikostyring / National program in Patient Safety and Risk Management
  • Sygeplejerske, videreuddannelse i ledelse / Nurse, leadership management