Charlotte Frendved

Kommunikationskonsulent / Communications Advisor

Journalist, cand. med. Kommunikationsrådgiver. Redaktør af Fagligt Nyt. Særlige vidensfelter: Diagnosesikkerhed og brug af kommunikative værktøjer i forbedringsarbejdet.

Charlotte er faglig og videnskabelig redaktør af PS!’ hjemmeside, nyhedsbrev, rapporter, strategier og andre udgivelser fra PS!.

Hun deltager i udvikling og beskrivelse af nye idéer og trends inden for patientsikkerhed.

En vigtig del af Charlottes opgaver består i at være redaktør på nyhedsbrevet ”Fagligt Nyt” med resume af international forskning inden for patientsikkerhed.

Hun har mangeårig erfaring med brug af kommunikative værktøjer i forbedringsarbejdet i sundhedsvæsenet. Charlotte er medforfatter til rapporten ”Veje til bedre diagnoser” om diagnosesikkerhed i det danske sundhedsvæsen.


Charlotte is journalist, MD, medical writer and editor.

She has 10 years of experience with communications and media strategy in Danish healthcare improvement programs.

As a writer and editor Charlotte has published several publications about improvement work and methodology and diagnostic safety. Improvement advisor from the Danish Improvement Advisor education can be added to her list of qualifications.


Ansættelser

  • 1997-2004 Journalist, Dagens Medicin / Journalist, the newspaper ”Today’s Medicine”
  • 2000-2002 Formand, Danske Videnskabsjournalister / Chairwoman, ”Danish Science Journalists”
  • 1991-1995 Journalist, Sygeplejersken / Journalist, the periodical ”The Nurse”
  • 1982-1985 Reservelæge ved en række hospitaler / Resident at a number of hospitals

Uddannelse

  • 2017 Forbedringsagent, Nordisk Forbedringsagentuddannelse / Improvement advisor, The Danish Improvement Advisor education
  • 1989 Journalist, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Journalist, Danish School of Media and Journalism
  • 1982 Læge, Københavns Universitet / Doctor, University of Copenhagen