Patientsikkerhed, UTH og risikostyring

Grundbog der – med afsæt i den nyeste viden, teori og retningslinjer – giver viden om patientsikkerhed og metoder til at kunne arbejde med proaktive og reaktive arbejdsgange i sundhedsvæsenet.

Udgivet af: FADL’s Forlag

Fagredaktører: Helle Rexbye, hospitalsrisikomanager på OUH, Helle Søgaard Frappart, regional risikomanager i Region Hovedstaden.

Dato: Maj 2022

Formål med grundbogen Patientsikkerhed, UTH og risikostyring

Hvordan lærer vi af de fejl, vi begår i sundhedssystemet?

Hver eneste dag diagnosticeres, behandles og plejes et stort antal patienter i det danske sundhedsvæsen. I langt de fleste tilfælde leverer sundhedsvæsnet ydelser af meget høj kvalitet, men nogle gange sker der fejl, og indimellem er det fejl, der skader patienten.

Grundbogen har til formål at gøre arbejdet med klinisk risikostyring og patientsikkerhed mere nærværende og klinisk relevant.

Med afsæt i den nyeste viden, teori og retningslinjer giver bogen en grundlæggende viden om patientsikkerhed og metoder til at kunne arbejde med proaktive og reaktive arbejdsgange i sundhedsvæsnet på hospitaler, i kommuner, praksissektoren og sociale virksomheder.

Målgruppe for grundbogen

Bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle – på hospitaler, i kommuner, praksissektoren og sociale virksomheder – men kan læses af alle med interesse for patientsikkerhed.

Indhold i Patientsikkerhed, UTH og risikostyring

Grundbogens kapitler er inddelt i følgende hovedoverskrifter:

 • Et historisk blik
 • Proaktivt patientsikkerhedsarbejde
 • Klinisk risikostyring og robuste arbejdsgange
 • Patientsikkerhedskultur
 • Psykologisk tryghed – et perspektiv på patientsikkerhed
 • Proaktive analysemetoder til at identificere, vurdere og analysere risici
 • Reaktivt patientsikkerhedsarbejde
 • Utilsigtede hændelser
 • Analyse af utilsigtede hændelser
 • Hvordan kan vi hjælpe kolleger efter en alvorlig utilsigtet hændelse?
 • Inddragelse af patienter og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet
 • Metoder til inddragelse af patienter
 • Et pårørendeperspektiv på inddragelse af patienter og pårørende i patientsikkerhedsarbejdet
 • Når der sker fejl: Hvornår er sundhedspersoner beskyttet, og kan de sanktioneres?

PS!’ bidrag til Patientsikkerhed, UTH og risikostyring

Psykolog og chefkonsulent i PS! Simon Tulloch har bidraget til bogen med et kapitel om psykologisk tryghed og betydningen for patientsikkerhed

Direktør Inge Kristensen er forfatter til bogens efterord.

Vi har utroligt meget viden om, hvordan vi kan forbedre patientsikkerhed, samtidig med at vi arbejder med psykologisk tryghed, reducerer ulighed i sundhed og bruger ressourcerne rigtigt. Netop de temaer og metoder, som denne bog fremstiller. Så lad os få de bedst mulige rammer for at kunne arbejde med metoderne og få brugt kræfterne, der hvor værdien er størst.

Fra grundbogens efterord af PS!-direktør Inge Kristensen

Her finder du grundbogen

Andre om grundbogen

Kapitlet af Simon Tulloch, psykolog, introducerer et mindre kendt og omtalt aspekt ved patientsikkerhedsarbejdet: psykologisk tryghed. Det er et spændende kapitel, og det vil være givende, hvis kvalitetsorganisationerne fremover kan inddrage de aspekter i arbejdet i langt højere grad.

Fra anmeldelse i Ugeskrift for Læger af Beth Lilja, speciallæge, tidl. direktør i PS! og tidl. lægefaglig direktør på Sjællands Universitetshospital

Casene virker meget inspirerende, og man får som læser lyst til at læse mere og få mere viden. Et godt eksempel er casen om psykologisk tryghed som perspektiv på patientsikkerhed, hvor det individuelle perspektiv, teamperspektivet og det organisatoriske perspektiv udfoldes, og hvilken betydning det har for at sikre effektive sundhedsydelser.

Fra anmeldelse i Sygeplejersken af Janne Friis Andersen, sygeplejerske, SD i ledelse og MHM, lektor på Sygeplejerskeuddannelsen ved KP

Læs mere

Ny dansk grundbog i patientsikkerhed

Interview med Inge Kristensen om bogen i Sundhedspolitisk Tidsskrift:

Ny bog kritiserer, at kontrolkultur vinder over læringskultur i sundhedsvæsenet

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.