Læge – kend din kvalitet

En håndbog af og for læger om forbedringsarbejde og kvalitetsudvikling. Den beskriver en række redskaber til at forbedre processer og arbejdsgange og øge kvaliteten af patientbehandlingen.

Udgivet af: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og PS!

Dato: November 2021

Formål med Læge – kend din kvalitet

Formålet med håndbogen er at give lægerne de bedste forudsætninger for at engagere sig i kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet herunder at sikre, at ny evidens kommer alle relevante patienter til gavn.

Håndbogen beskriver en række redskaber og eksempler til at forbedre processer og arbejdsgange og øge kvaliteten af patientbehandlingen.

– Langt de fleste læger ønsker at gøre en forskel for deres patienter, og læger er traditionelt godt uddannet til at medvirke til forskning. Men den anden del af processen – at implementere forskningsresultaterne og sikre, at de gennem nye arbejdsgange bliver en del af den kliniske hverdag og kommer alle relevante patienter til gavn – har vi som læger langt mindre teoretisk og praktisk viden om, skriver ledende overlæge Louise Rabøl i introduktion til bogen.

Ideen til håndbogen “Læge – kend din kvalitet” opstod på et møde i Lægeforeningen i 2018, hvor en gruppe læger underskrev et manifest, Læger for Databaseret Kvalitetsudvikling. Den er blevet til i samarbejde mellem RKKP og PS!.

Du finder manifestet i kapitel 19 i håndbogen.

Målgruppe for håndbogen

Klinisk arbejdende læger er den primære målgruppe for ’Læge – kend din kvalitet’.

Indhold i Læge – kend din kvalitet

I håndbogen finder du kapitler, der er skrevet af læger, som selv har erfaring med kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde.

Indholdet er en blanding af teorier, metoder og erfaringer, der kan anvendes som afsæt for at analysere kvalitetsproblemer, forstå arbejdsgange, hvordan man forbedrer dem og dermed, hvordan man som læge kan medvirke til at sikre, at best practice og evidensbaserede behandlinger bliver systematisk implementeret og kommer patienterne til gavn.

Kapitlerne er delt ind i de overordnede temaer:

  • Introduktion
  • Forbedringsmodellen
  • Kom godt i gang
  • Publicering
  • SPC (statistisk proces kontrol) for læger

Redaktionsgruppen bag håndbogen

Arbejdet med bogen er koordineret af en redaktionsgruppe bestående af:

  • Louise Rabøl, ledende overlæge, Øre-, Næse, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
  • Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
  • Jacob Anhøj, overlæge, Diagnostisk Center, Rigshospitalet
  • Charlotte Frendved, læge, faglig redaktør, PS!.

Her finder du Læge – kend din kvalitet

Andre om håndbogen

Som patient og pårørende oplever man ikke altid, at der er sammenhæng i sundhedsvæsenets arbejde. For at styrke denne sammenhæng har vi brug for lægernes indsats. Lægerne har behandlingsansvaret, de har autoriteten, og det er dem, der har de tværgående kontakter og kan være gennemgående personer i behandlingsforløbet.

Fra forord af Kira Ørbekker, patientambassadør

Med den nye online håndbog »Læge – kend din kvalitet« har vi nu en velskrevet og letforståelig, men ikke af den grund overfladisk indføring i kvalitetsforbedringsarbejde på dansk. Bogen er primært målrettet læger, og forfatterne skal have cadeau for at sætte kvalitetsforbedringsarbejde ind i en større sammenhæng.

Fra anmeldelse i Ugeskrift for Læger af ledende overlæge Poul Henning Madsen

Læs mere

Ny håndbog giver læger redskaber til at forbedre arbejdsgange

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.