Kvalitetsguiden

Et fælles opslagsværk med anerkendte begreber, metoder og værktøjer for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Formålet er at sikre et fælles sprog og en fælles tilgang til arbejdet med kvalitet på tværs af sektorer.

Udgivet af: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS)

Dato: September 2022

Formål med Kvalitetsguiden

Kvalitetsguiden er et opslagsværk, der indeholder beskrivelser og links til anvendte og udbredte kvalitetsudviklingsmetoder. Formålet er at skabe én samlet indgang til viden om kvalitetsudvikling, som er relevant og meningsfuld for sundhedsfagligt frontpersonale og kvalitetsmedarbejdere i hele sundhedsvæsenet.

Ambitionen er, at guiden kan danne en fælles ramme for kvalitetsudviklingen på tværs af sundhedsvæsenets sektorer.

– Kvalitetsarbejdet er i konstant udvikling, og der er mere end nogensinde før brug for, at vi får skabt et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitetsarbejdet. Her er guiden tænkt som et centralt værktøj, skriver DSKS, der står bag udgivelsen, på sin hjemmeside.

Målgruppe for Kvalitetsguiden

Kvalitetsguiden henvender sig til alle, der arbejder med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet helt tæt på borgere og patienter, uanset om man har sin daglige gang i en kommune, i almen praksis eller på et hospital.

Indhold i Kvalitetsguiden

Kvalitetsguiden er et opslagsværk, der indeholder beskrivelser og links til anvendte og udbredte kvalitetsudviklingsmetoder.

Du kan læse om begreber som kvalitet, indikator, utilsigtede hændelser og patientsikkerhed: Hvad er definitionen? Hvornår bruges begrebet? Hvilke metoder og værktøjer er relevante ift. begrebet?

Metoderne i bogen er bl.a. Forbedringsmodellen, fælles beslutningstagen og statistisk processtyring: Hvad handler metoden om? Hvad kan man bruge den til? Hvad er metodens styrker og begrænsninger?

Værktøjerne i bogen er fx driverdiagram, handleplaner, kliniske retningslinjer og tavlemøder: Hvad kan man opnå med værktøjet? Hvordan virker det? Og i hvilke dele af kvalitetsarbejdet anvendes værktøjet?

PS!’ bidrag til Kvalitetsguiden

PS! har været repræsenteret i redaktørgruppen og har desuden stået for en række beskrivelser til Kvalitetsguiden:

  • Tavlemøde
  • Begrebet patientsikkerhed
  • Pareto
  • Prioriteringsmatrix
  • Handleplan
  • Kerneårsagsanalyse
  • Forbedringsmodellen
  • Driverdiagram
  • PDSA

Her finder du Kvalitetsguiden

Læs mere

Læs om guiden hos DSKS: Kvalitetsguiden – Fælles forståelse af kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Ny kvalitetsguide med anerkendte metoder og værktøjer ude: PS! har bidraget

Forbedringsmetoder og patientsikkerhedsværktøjskasse

Find nye redskaber til din patientsikkerhedsværktøjskasse, læs om de vigtigste emner inden for patientsikkerhed og find metoder, I kan bruge på jeres forbedringsrejse.

Vi har samlet det hele under Viden og læring. Her finder du også publikationer, lærebøger og netværk.