Bliv medlem hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en almennyttig forening med det formål at fremme og styrke forbedringen af patientsikkerheden i et samlet sundhedsvæsen. Selskabet skal fungere som organisatorisk ramme og virke samlende og inspirerende for arbejdet med patientsikkerhed.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed opbygger kompetencer og arbejder med metoder til at forbedre kvalitet og patientsikkerhed. Disse udbredes i sundhedsvæsenet og tilgrænsende sektorer.

Som medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed støtter du arbejdet med at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen økonomisk.

Individuelt eller kollektivt medlem
Organisationer har mulighed for at tegne kollektivt medlemskab, mens enkeltpersoner kan tegne et individuelt (personligt) medlemskab.

Kollektivt medlemskab koster 4.000 kr. årligt.

Individuelt medlemskab koster 400 kr. årligt.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en almennyttig forening og du har som medlem derfor mulighed for indflydelse på selskabets årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april. På generalforsamlingen råder fremmødte individuelle medlemmer over én stemme, mens fremmødte kollektive medlemmer (organisationer, virksomheder etc.) råder over 10 stemmer.

Hvis du ønsker at blive medlem, så send en mail til info@patientsikkerhed.dk.

Læs selskabets vedtægter

Medlemsfordele

Patientsikkerhedskonferencen den 8.-9. november 2021

PS! tilbyder sine medlemmer 10 % rabat på deltagelse i Patientsikkerhedskonferencen den 8.-9. november 2021. Rabatten gælder for fysisk deltagelse på begge konferencens dage.

For kollektive medlemmer gælder det for minimum 5 samtidige tilmeldinger. Alle medlemmer vil få tilsendt en mail med yderligere information.

Selskabet vil i løbet af 2. halvår af 2021 tilbyde flere medlemsfordele til PS-medlemmer.