18 kommuner har nu afsluttet forløb med I sikre hænder

I alt 18 kommuner har nu forbedret patientsikkerheden i ældreplejen gennem programmet I sikre hænder. Styregruppen bag ser nu på, hvordan erfaringer og metoder kan udbredes til endnu flere kommuner, og der er stor interesse.

På læringsseminar den 21. maj 2019 modtog pilotenhederne fra de 13 kommuner diplomer som bevis på deres store indsats.

Den 21. maj blev 5. og sidste læringsseminar afholdt for de 13 kommuner, der var med i anden runde af I sikre hænder.

Sammen med de fem pilotkommuner, der kom med i projektet i 2013, betyder det, at i alt 18 kommuner nu har arbejdet med at skabe systematiske forbedringer for at sikre borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling gennem I sikre hænder.

Kommunerne har skabt en læringskultur, der ikke bygger på fornemmelser, men på tidstro data, og de har skabt synlige resultater inden for indsatsområder som medicinfejl og tryksår.

Skal komme flere borgere til gavn

Næste skridt er nu at få redskaberne og metoderne bag I sikre hænder udbredt til endnu flere kommuner.

– Med de fantastiske resultater i ældreplejen, vi har set, må ambitionen være, at det kommer alle borgere i Danmark til gavn, siger Vibeke Rischel, der er vicedirektør og sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og fortsætter:

– Vi ved fra rapporteringen af utilsigtede hændelser, at der stadig sker fejl, bl.a. omkring medicinering. Derfor ved vi, at der er et behov flere steder for at komme i gang med at skabe pålidelige arbejdsgange og anvende de metoder, vi ved, der er med til at skabe en patientsikkerhedskultur.

Interesse fra flere kommuner

Der arbejdes nu med forskellige muligheder for, at flere kommuner kan komme i gang.

I marts måned blev der afholdt to infomøder i henholdsvis Roskilde og Horsens, hvor nye kommuner kunne høre om erfaringer fra I sikre hænder og blive klogere på metoderne bag.

Der var meget stor interesse for arrangementet. I Roskilde var der 46 deltagere fra 17 forskellige kommuner, og I Horsens var 34 deltagere fra 14 forskellige kommuner mødt op. Tilbagemeldingen begge steder var, at flere af kommunerne ønsker at blive en del af det, som I sikre hænder arbejder med og gør.

I sikre hænder er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og styregruppen bag mødes efter sommerferien for at drøfte mulige tilbud til kommunerne.

Mange materialer på hjemmesiden

Mange materialer på hjemmesideHer på hjemmesiden vil det fortsat være muligt at hente de forskellige pakker til indsatsområderne, idékataloger, erfaringer og forbedringsidéer fra kommunerne m.m.

Flere er derfor også begyndt at tage redskaber og metoder til sig på eget initiativ.

Nyt projekt om ernæring

På baggrund af de gode resultater fra I sikre hænder har Sundheds- og Ældreministeriet valgt at afsætte 5 mio. kr. på Finansloven 2019 til et nyt projekt om ernæring i regi af I sikre hænder.

Fem af de 18 kommuner fra I sikre hænder er med i det nye indsatsområde, der løber over det kommende år. Kommunerne skal være med til at udvikle og afprøve metoder, der kan begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre borgere.

Ernæringsprojektet arbejder videre med forbedringsmetoder og data for at forbedre eksisterende ernæringsindsatser samt udvikle nye indsatser, hvor der er behov.

Find mere om