Mere systematik og bedre samarbejde på landets fødesteder

Mere systematiske arbejdsgange, bedre involvering af de fødende par, opblødning af faggrænser, større patientsikkerhed. Projektet Sikre fødsler har medført forbedringer i den daglige praksis på landets 23 fødeafdelinger, viser en ny rapport ”Erfaringer fra forbedringsarbejdet i Sikre fødsler”. Læs rapporten: ”Erfaringer fra forbedringsarbejdet i Sikre fødsler” Rapporten bygger på interview med fem af de fødesteder,…