2+2 kan godt blive 5

Tværfaglighed, faglighed, systematisk kvalitetsarbejde og arbejdsglæde hænger sammen. Om man begynder i den ene eller anden ende af ligningen er måske mindre vigtigt.

Dansk Selskab for Patientsikkerheds direktør, Inge Kristensen, har skrevet en blog til Kommunal Sundhed. Med tilladelse fra Kommunal Sundhed bringes bloggen her i sin fulde længde.

Personalemanglen er allestedsnærværende.

Man kan trække på smilebåndet af ‘første-verdens-problemer’ om ventetider i lufthavne på grund af  personalemangel og den slags, der har fyldt i agurketiden, men smilet stivner og bekymringsfugerne bliver dybe, når vi taler om situationen i sundhedsvæsenet.

Der er ikke tvivl om, at vi ikke kan klare os med at gøre mere af det samme. Derfor er det også afgørende, at medarbejderne oplever, at 2+2 bliver mindst 4 og gerne mere. At samarbejdet og tværfagligheden bliver stimuleret, og at man kan udnytte sine kompetencer bedst muligt, uden bøvl og spild.

Derfor er det selvfølgelig også kærkomment, hvis krisen kan betyde at vi ser kærligt-kritisk på arbejdsgangene, sikrer at de bliver robuste og at vi ‘får øje’ på hinanden.

Præcis det er sket i projektet omkring medicinsikre botilbud. Ikke lige meget alle steder endnu, men alle er godt på vej: vejen til bedre og mere sikker medicinering på botilbud er en klar arbejdsdeling, gensidig respekt og at man har øje for hinandens kompetencer. Og det gavner borgerne.

Sagen er nemlig, at social- og sundhedsassistenten har blik for medicineringen per se, men socialpædagogen kender borgeren og ved, hvorfor vedkommende reagerer som de gør. Når de får disse kompetencer i spil, og arbejder systematisk med det, bliver resultatet langt bedre end før. Og det giver jobtilfredshed.

Der er mange veje til Rom (selv hvis flyet flyver til tiden), men det er sikkert, at tværfaglighed, faglighed, systematisk kvalitetsarbejde og arbejdsglæde hænger sammen. Om man begynder i den ene eller anden ende af ligningen er måske mindre vigtigt.

Vi er alle bekymrede for, hvordan en udvikling med flere der får behov for hjælp og færre hænder skal kunne løses. Den engelske superkonsulent, Mark Brittnell har i sin bog ‘Human: Solving the Global Workforce Crisis in Health Care’ lagt vægt på, at man skal gå fra at være på højden af sin kapacitet til at være på højden af sin faglighed (on top of your game – instead of on top of your capacity).

Det kan nås, når man reducerer spild og bruger sine kompetencer rigtigt og til det rigtige. Også derfor har vi brug for at se nærmere på tværfaglighed og udnytte de potentialer, der er for højere kvalitet, mere arbejdsglæde og – i virkeligheden – højere effektivitet. Og nej – det er ikke gjort med det. Mark Brittnell peger på en række andre forhold i sin bog, men det er et godt sted at starte. Når det så oven i købet er til gavn for en gruppe borgere, som er udsatte, så er det bare at copy-paste!

Referencer:

Brittnell, Mark (2019): ”Human: Solving the Global Workforce Crisis in Health Care”, KPMG.

Video: Botilbud viser at medicinsikkerheden for borgerne kan højnes

Her er en faktaboks

Derfor er det selvfølgelig også kærkomment, hvis krisen kan betyde at vi ser kærligt-kritisk på arbejdsgangene, sikrer at de bliver robuste og at vi ‘får øje’ på hinanden.