6. juni er Hvad er vigtigt for dig?-dag

“Hvad er vigtigt for dig?” Den 6. juni stiller danske sundhedsprofessionelle dette enkle spørgsmål til patienter og borgere over hele landet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed har oprettet en hjemmeside med inspiration og materialer – vigtigtfordig.dk

I 2018 var omkring 40.000 sundhedsprofessionelle med til at spørge: Hvad er vigtigt for dig? den 6. juni.

På hjemmesiden kan man bl.a. melde sig til, downloade gratis materialer, finde og dele erfaringer og inspiration og få svar på ofte stillede spørgsmål i vores Q&A.

Anledningen er den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag, som markeres over hele verden den 6. juni. På få år er mere en 30 lande blevet en del af bevægelsen.

”Når man spørger Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for Hvad er der i vejen med dig?, oplever patienten at blive mødt som en hel person – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat”, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I 2018 var omkring 40.000 sundhedsprofessionelle med til at spørge: Hvad er vigtigt for dig? den 6. juni.

– Når de sundhedsprofessionelle ved, hvad der er vigtigt for den enkelte, kan de tilrettelægge forløbet, så det tager udgangspunkt i patienternes og borgernes individuelle vaner, behov og ønsker. Resultatet er større tilfredshed og i sidste instans større sikkerhed. Bl.a. derfor har Dansk Selskab for Patientsikkerhed engageret sig i eventen, som vi på ingen måde har patent på, men gerne vil bidrage til at facilitere. For yderligere at accelerere den borger- og patientcentrede dagsorden, siger direktør Inge Kristensen, der håber på stor opbakning igen i år.

Udover det grundlæggende spørgsmål – hvad er vigtigt for dig? – er der ikke noget fasttømret koncept for dagen. Det er helt op til den enkelte afdeling og det enkelte sygehus, hvordan man vil gøre, men man kan finde inspiration og materialer på hjemmesiden.

Læs mere på vigtigtfordig.dk

Hjemmeside i stedet for kampagnepakker

Tidligere finansierede TrygFonden alle materialer og omkostninger i forbindelse med Hvad er vigtigt for dig?-dagen. Det er ikke længere tilfældet, og derfor har Dansk Selskab for Patientsikkerhed ikke længere mulighed for at sende en kampagnepakke med gratis materialer. Til gengæld vil PS! fastholde sit engagementet via hjemmesiden.