Ældre patienter vil gerne bidrage til medicin-sikkerheden under indlæggelse

En spørgeskemaundersøgelse blandt 200 patienter på et australsk hospital viser, at ældre patienter (65+) er villige til at bidrage til korrekt medicinering, mens de er indlagt på hospital. 59 % af patienterne ønskede at bidrage ved at stille spørgsmål til medicinen og 87 % ved at sige til, hvis de opdager fejl, mens færre ønskede at orientere sig i eget medicinskema eller at administrere medicinen selv.

Den allerældste gruppe (85+) ville helst stille spørgsmål til medicinen, mens de yngre-ældre (65-74) var mere tilbøjelige til at påpege oplevede fejl. Patienterne faktiske adfærd stemte godt med de præferencer, de havde oplyst.

Tobiano G, Chaboyer W, Dornan G, Teasdale T, Manias E. Older patients’ engagement in hospital medication safety behaviours. Aging Clin Exp Res. 2021 May 4. doi: 10.1007/s40520-021-01866-3. Epub ahead of print. PMID: 33945114.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33945114/


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

 

30. juni 2021

Fagligt NytNyheder