Ældre patienter vil gerne bidrage til medicin-sikkerheden under indlæggelse

En spørgeskemaundersøgelse blandt 200 patienter på et australsk hospital viser, at ældre patienter (65+) er villige til at bidrage til korrekt medicinering, mens de er indlagt på hospital. 59 % af patienterne ønskede at bidrage ved at stille spørgsmål til medicinen og 87 % ved at sige til, hvis de opdager fejl, mens færre ønskede at orientere sig i eget medicinskema eller at administrere medicinen selv.

Den allerældste gruppe (85+) ville helst stille spørgsmål til medicinen, mens de yngre-ældre (65-74) var mere tilbøjelige til at påpege oplevede fejl. Patienterne faktiske adfærd stemte godt med de præferencer, de havde oplyst.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Tobiano G, Chaboyer W, Dornan G, Teasdale T, Manias E. Older patients’ engagement in hospital medication safety behaviours. Aging Clin Exp Res. 2021 May 4. doi: 10.1007/s40520-021-01866-3. Epub ahead of print. PMID: 33945114.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33945114/