Amerikansk studie tyder på underrapportering af UTH hos udsatte grupper

Et amerikansk hospital har opgjort utilsigtede hændelser ved over 100.000 indlæggelser over en fire-årig periode. Man inddraget hændelser, der er frivilligt rapporteret af sundhedspersonalet, og dels hændelser, der er identificeret gennem en automatisk journalgennemgang med et værktøj baseret på metoden Global Trigger Tool (oprindeligt udviklet af Institute for Healthcare Improvement, IHI).

Man har derefter kigget på fordelingen af utilsigtede hændelser på forskellige etniske grupper. Analysen viser, at forekomsten af frivilligt rapporterede hændelser er lav, når det gælder sorte patienter, mens der ved den automatiske journalgennemgang blev fundet en højere forekomst af utilsigtede hændelser for sorte end for gennemsnittet.

Forskerne konkluderer, at der med den frivillige rapporteringsordning  kan være en underrapportering af utilsigtede hændelser for udsatte patientgrupper.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt


Schulson LB, Novack V, Folcarelli PH, et al Inpatient patient safety events in vulnerable populations: a retrospective cohort study BMJ Quality & Safety 2021;30:372-379.

https://qualitysafety.bmj.com/content/30/5/372