Ansvar for egen behandling gjorde en forskel

Helle Bendtsen har i forbindelse med Sikker Psykiatri taget aktiv del i egen behandling, og det har haft positiv indflydelse på hendes sygdom.

Helle Bendtsen (til højre) oplevede et vendepunkt i forbindelse med Sikker Psykiatri. Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Helle Bendtsen lider af paranoid skizofreni. Derfor har hun i store dele af sine 53 år taget medicin og været indlagt på psykiatriske afdelinger. I de kritiske perioder har Helle været indlagt mange måneder ad gangen eller flere gange af kortere varighed op til 24 dage i måneden.

Men i forbindelse med projekt Sikker Psykiatri oplevede Helle et vendepunkt. Sikker Psykiatri har et særskilt fokus på at inddrage patienter og pårørende i arbejdet med at skabe forbedringer i psykiatrien. For eksempel er der henholdsvis en patient- og en pårørenderepræsentant med i de teams, som i øjeblikket er involveret i Sikker Psykiatri.

Jeg fik øjnene op for, at jeg som patient er en ressource med viden og erfaringer, som sundhedspersonalet kan bruge til noget.

Helle Bendtsen, brugerrepræsentant

Færre indlæggelser

Hun bankede på sin læges dør og bad om en gennemgang af sin medicin. Her fortalte lægen Helle, om den medicin hun får, og i fællesskab blev de enige om, hvad hun skulle have i fremtiden.

Resultatet er, at Helle d. 13. september 2014 kunne fejre et halvt år næsten uden indlæggelser. Sammenlagt har hun kun været indlagt i halvanden døgn, hvilket er første gang i 19 år. I tillæg har Helle tabt 14 kilo.

– Årsagen ligger i, at jeg har taget ansvar for min egen behandling. Fagligt har lægerne mere forstand på min sygdom. Men jeg har opdaget, at jeg har en indsigt, som lægerne ikke kan få, da det er min krop og mig, der kan mærke virkningerne og bivirkningerne af medicinen, forklarer Helle.

Større inddragelse af patienter og pårørende

I Viborg-afsnittet i Regionspsykiatrien Viborg-Skive, hvor Helle er tilknyttet, lærer personalet af Helles historie.

-Det er ikke medicingennemgangen i sig selv, der har gjort udslaget. Der er en masse andre faktorer, som spiller ind. Blandt andet er Helle flyttet fra bosted til egen lejlighed men med god hjælp af bostøtter og andet netværk. Det centrale er, at Helle fik et medansvar og opgaver i forhold til sin behandling. Det gør en forskel, at patienterne kan se, at de bliver taget alvorligt, fortæller Sune Hjertmann Frederiksen, projektleder i Regionspsykiatrien Viborg-Skive.

Find mere om