Mærkedag, Tidligere arrangementer

Den internationale patientsikkerhedsuge

Den årligt tilbagevendende begivenhed er et initiativ, som Institute for Healthcare Improvement (IHI) har været og er medudvikler af.

Formålet med den internationale patientsikkerhedsuge er at dele viden og metoder mellem sundhedsprofessionelle, der kan fremme patientsikkerheden.

PSugen – Sammen om at forbedre sundhedsvæsenet

I patientsikkerhedsugen ønsker PS! at fremhæve gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed, og pege på gode løsninger, inspirere og komme med praktiske handlemuligheder.

Vi opfordrer alle sundhedsvæsenets ildsjæle og aktører til at byde ind og være med til at sprede viden, bl.a. via hashtagget #PSugen på de sociale medier.

Om Patient Safety Awareness Week

Patientsikkerhedsugen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som Institute for Healthcare Improvement (IHI) har været og er medudvikler af.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) indgår i et strategisk partnerskab med IHI og er en aktiv del af ugen. Internationalt er forskellige lande aktive i patientsikkerhedsugen på forskellige måder.

Læs mere om Patient Safety Awareness Week hos IHI