Konference

Hospital i hjemmet – fremtidens sundhedsvæsen?

Sundhedsvæsenet står over for store omvæltninger. Opgaver flyttes mellem fagområder. Mellem sektorer. Og behandling flyttes fra hospitalet til eget hjem. Det kræver nye måder at indrette og tænke vores sundhedsvæsen.

Læs mere og tilmeld dig

Sundhedsvæsenet står over for store omvæltninger. Det kræver nye måder at indrette og tænke vores sundhedsvæsen.

Med konferencen om ”Hospital i hjemmet – fremtidens sundhedsvæsen?” ønsker vi at sætte fokus på aktuelle og fremtidige udfordring, og vi ønsker at formidle løsninger og viden, som sundhedsvæsenet kan finde inspiration i. Hjemmebehandling og nye digitale løsninger til at forbedre plejen, behandlingen og effektiviteten i sundhedsvæsenet er i rivende udvikling i Danmark og internationalt.

Vi sætter fokus på, hvilken betydning det har for patientsikkerheden, at behandlingen flytter hjem i borgerens eget hjem, og at der udrulles nye teknologiske løsninger til at overvåge, diagnosticere, behandle og pleje borgere og patienter. Konferencen er for alle, der arbejder med – og har interesse i – at skabe patientsikkerhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet.