Tidligere arrangementer, Webinar

Hvordan sætter vi venlighed og medfølelse i system?

Alle, der arbejder inden for sundhedsvæsenet, kan blive enige om, at compassion og medfølelse for patienter og borgere, men også for kollegaer, er en essentiel del af sundhedsarbejdet. Undersøgelser viser, at medfølelse ikke blot har stor betydning for borgere og patienters oplevelse af deres pleje, men at det skaber bedre behandlingsresultater.

Sundhedsvæsenet er ikke en klimavenlig forbruger! Sundhedsvæsenet er stadig storforbruger af engangsudstyr som f.eks. kitler, sutursæt, affaldsposer og kopper. Sundhedsvæsenets aftryk på CO2-regnskabet er i Danmark på niveau med lufttrafikken. Men kan sundhedsvæsenet reducere spild af ressourcer, gøres mere klimavenligt og stadig fastholde kvalitets- og patientsikkerhedsniveauet? Det stiller vi skarpt på i dette webinar, der arrangeres i samarbejde med Institute for Healthcare Improvement.

På webinaret stiller vi skarpt på, hvordan sundhedsvæsenet kan arbejde systematisk med at nedbringe klimaaftrykket, uden at patientsikkerheden og kvaliteten bliver komprimitteret.
På webinaret vil Maria Gaden, centerleder for Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland, fortælle, hvordan regionens hospitaler arbejder med at reducere forbrug og klimaaftryk, og hvordan bæredygtighed og patientsikkerhed tænkes ind i hele værdikæden – fra produktion til anvendelse og genanvendelse af materialer på hospitalet.

Jonas Dahl, hospitalsdirektør for Regionshospitalet Randers, vil give sit perspektiv på topledelsens rolle i at fremme bæredygtighed på et hospital, og hvordan bæredygtighedspolitikken på hospitalet spiller sammen med hospitalets værdier.

Elaine Mead, Managing Director, Improvement Care & Compassion i Skotland, vil give en række internationale eksempler på, hvordan sundhedsvæsenet kan reducere spild og klimabelastning og tilføre værdi til patienter og sundhedsvæsen.

Webinaret vil være en blanding af oplæg og drøftelser i virtuelle grupper.

Oplægsholdere
Maria Gaden
Centerleder for Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland

Jonas Dahl
Hospitalsdirektør for Regionshospitalet Randers

Elaine Mead
Managing Director, Improvement Care & Compassion i Skotland