Tidligere arrangementer, Webinar

Hvordan sikrer jeg, at mine patienter ikke udsættes for fejl ved dosis-dispensering?

Webinaret sætter fokus på, hvordan det er gået med patientsikkerheden ved brug af dosisdispensering og undersøger, hvilke faldgruber der kan være, og hvordan man bruger dosisdispensering mest sikkert.

Tilmeld dig webinaret via dsam.dk

Webinaret sætter fokus på, hvordan det er gået med patientsikkerheden ved brug af dosisdispensering og undersøger, hvilke faldgruber der kan være, og hvordan man bruger dosisdispensering mest sikkert.

På webinaret vil du høre om nogle af de tiltag og erfaringer, der er gjort de sidste par år for at udbrede dosisdispensering. Vi vil bl.a. drøfte målgruppen for dosisdispensering, herunder evt. behov for en national faglig standard for målgruppen. Vi vil komme ind på, hvilken medicin der kan indgå i dosisdispensering. Der bliver også mulighed for at bidrage med egne erfaringer.

Webinaret henvender sig til praktiserende læger og andre sundhedsfaglige aktører, der er involveret i brug af dosisdispensering.

Webinaret er arrangeret af Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSFP).

Optagelse af webinaret: