Tidligere arrangementer, Workshop

Sådan skabes forbedringer i medicinhåndtering på botilbud (lukket for yderligere tilmeldinger)

Begge workshops er fulde. Send evt. en mail for at komme på venteliste. Ved tilmelding oplys venligst: Dato (24. eller 25. januar), navn på botilbud samt deltageres navn, stilling, uddannelsesmæssige baggrund og e-mail. Deadline for tilmelding: 4. december

Kom på venteliste ved at sende en mail til projektkoordinator Ditte Hartmann: dsh@patientsikkerhed.dk

Kom og deltag i en heldagsworkshop, hvor I får viden om, hvordan I hos jer skaber sikre arbejdsgange i medicineringsprocesser.

Workshoppen afholdes både den 24. og 25. januar 2024. Skriv, hvilken dag du ønsker at deltage ved tilmelding.

I 2022 afsluttede Fremfærd borgere med særlige behov ved KL, FOA og Socialpædagogerne i et samarbejde med PS! et 2-årigt projekt om medicinsikkerhed på botilbud.

Fremfærd borgere med særlige behov inviterer nu til en workshop forestået af PS! med henblik på at formidle viden fra projektet. På workshoppen får du konkret inspiration til og viden om metoder til forbedringsarbejde.

Det får du ud af dagen

  • Viden om de grundlæggende principper og metoder i forbedringsarbejde: at sætte et lokalt mål, plan for at komme i mål, afprøvninger i lille skala – PDSA.
  • Indsigt i erfaringer fra et botilbud: Om anvendelse af Forbedringsmodellen i dagligt arbejde og om betydningen af at styrke et solidt tværfagligt samarbejde.
  • Mulighed for at arbejde med problemstillinger fra egen praksis og lægge en plan for eget arbejde.
  • Hvert botilbud har ved afslutning af dagen en slagplan for eget arbejde.

Undervisere

Dagen faciliteres af 2 konsulenter fra PS! i samarbejde med 2 personer fra et botilbud, der har deltaget i Medicinsikre botilbud.

Læs om projektet Medicinsikre botilbud

Målgruppe

Personale fra kommunale botilbud (vi kan desværre ikke acceptere deltagere fra hverken regioner eller private tilbud,  idet initiativet finansieres af overenskomstmidler på det offentlige område).

En forudsætning for deltagelse er, at der deltager minimum 2 personer fra samme botilbud.

Vi anbefaler deltagelse af såvel social- som sundhedsfagligt personale fra samme botilbud. Vi opfordrer til, at der minimum deltager en leder og en medarbejder fra hvert botilbud.

Hent invitation til workshop som pdf

Pris

Det er gratis at deltage. Der serveres morgenmad (fra 9.30) og frokost. Deltagere betaler selv transport.

Deadline for tilmelding er 4. december 2023 eller når pladserne er fyldt.