Tidligere arrangementer, Webinar

Spørg ikke, hvad der er i vejen med borgerne/patienterne, men hvad der er vigtigt for dem

Hør, hvordan KS, kommunenes interesseorganisasjon og Folkehelseinstituttet i Norge, har arbejdet med initiativer for det gode patientforløb.

Tilmeld dig webinaret

Hvad er vigtigt for dig? Når man stiller dette spørgsmål, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

Ved at vide, hvad der er vigtigt for borgeren eller patienten, kan sundhedsprofessionelle tilrettelægge behandlingsforløbet, så det tager udgangspunkt i patientens, borgeren eller brugerens vaner, behov og ønsker. Resultatet er større patienttilfredshed, bedre behandlingsresultater og i sidste instans større patientsikkerhed.

Hør, hvordan Norge har lavet en stor kulturændring

KS, kommunesektorens interesseorganisasjon i Norge, har arbejdet med initiativer for gode patientforløb. En af indsatserne går ud på at gennemføre et retningsskifte i sundhedsvæsenet, som handler om at gå fra spørgsmålet “Hvad er der i vejen med dig?” til spørgsmålet “Hvad er vigtigt for dig?”.

Da dette er en stor kulturudfordring, har det ledet til “Hvad er vigtigt for dig?-dagen” i juni i Norge. Herefter har KS i samarbejde med Folkehelseinstituttet gennemført læringsnetværk for gode patientforløb og arbejdet med tilgangen “Hvad er vigtigt for dig?” sammen med kommuner og sygehuse i næsten alle landets regioner.

Anders Vege, seniorrådgiver i Afdelingen for kvalitetsforbedring og patientsikkerhed i Helsedirektoratet, der er Norges svar på Sundhedsministeriet, har stået i spidsen for forskellige initiativer inden for området i gennem 10 år – hør ham fortælle om indsatsen på webinaret.

Anders Wege er uddannet sygeplejerske med en kandidatgrad i klinisk sundhedsarbejde. Han har lang ledelseserfaring og har desuden gennem længere tid arbejdet med kvalitetsforbedring lokalt, regionalt og nationalt.

Læs om Gode pasientforløp hos KS

Hør, hvor Plejecenter Klarahus inddrager beboerne i beslutninger

Medarbejdere fra Plejecenter Klarahus i Københavns Kommune vil på webinaret fortælle om, hvordan de arbejder med at inddrage borgerne i hverdagen ud fra tilgangen “Hvad er vigtigt for dig?”.

– Det betyder virkelig noget for os, at vores beboere har et dejligt liv og trives her i Klarahus. At man bliver hørt, og at der er nogen, der tager ens ønsker og prøver at arbejde med dem, ville jeg selv blive vildt glad for, siger social- og sundhedsassistent på Plejecenter Klarahus Hanne Storm og fortsætter:

– Selvom man komme på plejehjem og måske er kognitivt svækket, vil man gerne selv bestemme over sit liv. Det vigtigste for os er, at vores beboere har det bedste liv, de kan have, og de lever deres liv og ikke vores forventninger.