Webinar

Webinar: Skab bedre ernæring for borgerne i ældreplejen

Webinaret afholdes både den 13. og 14. juni kl. 14.00-15.30, så der er mulighed for at vælge den dag, der passer bedst. Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser.

Tilmeld dig webinaret

Få inspiration til arbejdet med ernæringsindsatsen i regi af I sikre hænder. Webinaret afholdes både den 13. og 14. juni. Det er gratis at deltage.

Ønsker du idéer til, hvordan I kan afprøve eller videreudvikle arbejdet med ernæringsindsatsen til borgere i ældreplejen, der er i risiko for uplanlagt vægttab, og derved undgå forbyggelige indlæggelser? Så er der inspiration at hente på vores webinarer, hvor vi dele viden og erfaringer fra ernæringsindsatsen i regi af I sikre hænder.

Vi tager afsæt i den sidste nye viden om forbedringsarbejde samt den faglige pakke om ernæring, der indeholder elementer, som ifølge sundhedsfaglige eksperter er de vigtigste indenfor området.

På webinarerne vil medarbejdere fra plejehjemmet Kastanjehaven på Frederiksberg, der har deltaget i ernæringsprojektet i regi af I sikre hænder, dele deres viden, erfaringer og resultater fra arbejdet med ernæring. Du kan bl.a. høre om, hvordan de har arbejdet med borgerinddragelse, hjemlighed og mobilt køkken. Der vil være gode muligheder på webinarerne for at få inspiration, tips og tricks til enten at begynde på eller udvikle forbedringsarbejde omkring faglige indsatser om ernæring.

Læs mere om ernæringsindsatsen på isikrehænder.dk

De anvendte metoder har været anvendt i forbedringsprogrammet i I sikre hænder (2013-2023), som 33 af landets kommuner har deltaget i. De har vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale. Målet med I sikre hænder har været at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved bl.a. at reducere medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

Læs mere på I sikre hænders hjemmeside

På webinaret får du:

  • inspiration til forbedringsarbejdet med udgangspunkt i Forbedringsmodellen
  • inspiration til at arbejde med ernæringsindsatsen hos borgere i ældreplejen
  • mulighed for at netværke med andre kommuner, der arbejder med forbedringsindsatser i ældreplejen.

Målgruppe

Kommunale medarbejdere inden for ældreplejen.

Oplægsholdere

Nuværende og tidligere deltagere i forbedringsprogrammet I sikre hænder.

Virtuel platform

Webinaret foregår på Microsoft Teams. Link til deltagelse findes i kalenderinvitationen (tilvælges under tilmeldingsprocessen) og vil også blive sendt på mail dagen før webinaret fra Ditte Hartmann.

Under webinaret beder vi om, at du holder både kamera og mikrofon slukket og skriver dine kommentarer og spørgsmål i chatten.