Blog af kommende læge: ”Lægerollen som en autoritet ligger langt fra, hvordan jeg ser mig selv”

Sundhedsvæsenet og dets patienter er i konstant udvikling og forandring. Til dette års Patientsikkerhedskonference vil vi til sessionen om ”Fremtidens patientsikkerhed” diskutere udviklingen af autoritet og tillid i sundhedsvæsenet, og i hvilken retning den yngre generation arbejder.

Som medicinstuderende må jeg ærligt indrømme, at lægerollen som en autoritet ligger langt fra, hvordan jeg ser mig selv som kommende læge. Selvom autoritet kan gå hånd i hånd med tillid, så er det ikke en selvfølge, og samtidig kan autoritet være en hæmsko for at lægge en behandlingsplan, som både patient og læge er tilfreds med.

Hvis relationen mellem patient og læge bygger på et autoritetsforhold, så kan patienten være mere tilbageholdende med f.eks. bekymringer for behandlingen – bekymringer, som lægen kan have brug for at tage hånd om for at sikre et godt forløb.

Vi skal alle sammen forsøge at lytte til mennesker, som er klogere end os selv, og patienter er nu engang dem, som oplever sygdommen, uanset hvor meget jeg end forsøger at gøre mig klog på den. Så: Ud med autoriteten og ind med patienter med en kritisk sans, fordi de forhåbentlig giver udtryk for tvivl, kritik og udfordringer. Her må jeg som fagperson skabe rum for at tale herom, og på den måde får jeg også indsigt i patientens liv og tankegang. I bedste fald kan vi nå til enighed.

At være kritisk er en form for ærlighed, og med ærlighed kommer man længst – også i sundhedsvæsenet.

Fake news og clickbait

Udfordringen ligger dog også i, at sundhedsvæsenet ikke har monopol på tillid. Den kritiske sans kan være påvirket af fake news, clickbait-overskrifter og anekdotisk evidens. Lige så sund den kritiske sans kan være, lige så usund kan den være, hvis den er fodret med halve sandheder.

Dét er svært at hamle op med, og så skal der kæmpes for tilliden. Det gælder både praktisk og organisatorisk. Personalet skal være dygtigt og have styr på nyeste forskning, og samtidig have tid og kunnen til at formidle denne viden videre.

Organisatorisk skal der arbejdes for strømlinede retningslinjer og gennemskuelige anbefalinger, også til hvordan patienter kan forholde sig til råd på nettet.

Sociale medier er et vilkår

Vi kan heller ikke forholde os passivt til de sociale medier. Hvis vi ønsker at have indflydelse på patienternes brug af sundhedstiltag og sundhedsvæsenet, så skal vi være et tydeligt talerør, også på de sociale medier.

Forhåbentligt får vi sammen skabt en kultur, hvor patienter kan føle sig trygge og hørte, og gode anbefalinger ikke overdøves af mere let tilgængelig (mis)information.

Linea Rosenberg Jørgensen er bestyrelsesmedlem i SKOP (Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed) og medicinstuderende ved Aalborg Universitet.

På Patientsikkerhedskonferencen arrangerer Læger Formidler, sammen med SKOP, en session om ”Fremtidens patientsikkerhed – mød den nye generation”.