Blog: For patienternes skyld

Det vigtigt, at vi som ledere tør gå forrest og lytte – både til medarbejderne og patienterne, skriver Anders Meinert, lægefaglige direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, i sit blogindlæg om Sikker Psykiatri.

Hver uge mødes alle medarbejdere og ledere på Psykiatrisk Afdeling Svendborg til tavlemøde. Her gennemgår de konkrete eksempler på patienthistorier, behandlingsforløb eller arbejdsgange, der måske med fordel kan afprøves ved brug af PDSA, eller som kan skabe læring for alle.

Det kan for eksempel være medicingennemgang ud fra journaler, vurdering af indlæggelsestjeklister eller fokus på buffer-patienter, der ved akut behov kan flyttes fra skærmet til åbent afsnit som et led i arbejdet med at forebygge anvendelsen af tvang. Tavlemøderne er en vigtig del af afdelingens arbejde med Sikker Psykiatri.

I psykiatrien i Region Syddanmark har vi været en del af Sikker Psykiatri-projektet siden begyndelsen i 2014. Det er et projekt, vi lægger mange kræfter i, fordi det jo i sidste ende handler om at give patienterne en bedre og mere sikker behandling.

Arbejdet i Sikker Psykiatri er både meningsfuldt og vigtigt, og det mærker man hos de medarbejdere, der er med til at udvikle og afprøve de nye tiltag, der ligger i forbedringsmodellen.

Anders Meinert, lægefaglige direktør, psykiatrien i Region Syddanmark

Jeg ser vores arbejde med Sikker Psykiatri som en god øvelse til det forestående arbejde med det nye nationale kvalitetsprogram for sundhedsområdet. Her går en del af de samme vigtige temaer igen. Eksempelvis patienten i centrum, sammenhæng i behandlingen, fokus på patient- og pårørendeinddragelse, god ledelse, synlighed om resultater og fokus på systematisk brug af sundhedsdata.

Arbejdet i Sikker Psykiatri ligger også fint i tråd med vores egen Syddanske Forbedringsmodel, som vi netop har taget hul på at implementere i psykiatrisygehuset med inspiration fra The Virginia Mason Institute i USA. Her er udgangspunktet oplevelserne fra hverdagen og virkeligheden ude i afdelingerne. Det er medarbejderne og patienterne, der oplever og mærker, hvor arbejdsgangene måske halter i det.

Derfor er det vigtigt, at vi som ledere tør gå forrest og lytte – både til medarbejderne og patienterne. Vi skal ikke bare sidde ved skrivebordene og diktere.

– Anders Meinert, lægefaglige direktør, psykiatrien i Region Syddanmark

Vi skal turde lytte og tage deres input alvorligt og at sørge for, at vi får handlet på de ting, der kan gøre vores behandling endnu bedre. Det er vores opgave at blive ved med at fastholde patientsikkerhed øverst på dagsordenen. Det er et stort ansvar for os som ledere – og det er et vigtigt skridt på vejen mod en sikker psykiatri.

Ledelsesblog
Hvad betyder projekt Sikker Psykiatri for patienter, personale og ledelse?
Med det afsæt skriver ledelserne i psykiatrien på skift blogindlæg.

Find mere om