Blog: Kvalitet og ledelse går hånd i hånd

Vi bærer erfaringerne fra Sikker Psykiatri ind i det nationale kvalitetsarbejde, skriver Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, i sit blogindlæg om forbedringsarbejdet i projektet.

Den psykiatriske behandling i Danmark er inde i en markant udvikling. På tværs af landet arbejdes der for at skabe bedre forhold for både patienter og medarbejdere, og i regionerne har vi et stort ledelsesmæssigt fokus på den nationale kvalitetsdagsorden med otte nationale mål for sundhedsområdet. En dagsorden, som er ved at blive rullet ud.

Overordnet set handler målene om bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsenet – både i psykiatri og somatik. Helt konkret er det mål om behandling af høj kvalitet, et mere effektivt sundhedsvæsen, forbedret overlevelse og patientsikkerhed m.m.

Den lokale forankring på for eksempel de enkelte sygehusafdelinger er omdrejningspunkt i kvalitetsdagsordenen. Der er altså fokus på, at personalet skal være med til at definere og drive indsatser, som skal forbedre kvaliteten for den enkelte patient.

Det er vigtigt, at de nationale mål siden deres fødsel er underbygget af, at der skal være nationale lærings- og kvalitetsteams og et nationalt ledelsesprogram. Det arbejde er i gang. Ligesom et nationalt arbejde med at styrke fokus på patientinddragelse, bedre brug af sundhedsdata og værdibaseret styring også er i gang.

I den sammenhæng er det vigtigt, at Sikker Psykiatri har understøttet, at patientsikkerhed i psykiateren er baseret på forbedringsarbejde. En indsats, som er båret ind i det nationale kvalitetsarbejde.

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

At patienterne i psykiatrien får den rette pleje og behandling hver gang kræver en direkte og tydelig involvering af medarbejdere og ledere på alle niveauer. Det har Sikker Psykiatri også skubbet positivt til, idet kliniske ledelser er langt mere involveret i patientsikkerhedsarbejdet for eksempel i forbindelse med tavlemøder.

Det er jeg ikke alene om at mene. Blandt andet kan jeg af de andre blog-indlæg om Sikker Psykiatri læse, at der generelt i ledelsen af psykiatrien er enighed om, at Sikker Psykiatri har betydning for:

  • Nytænkning på ledelsesgangen
  • Paradigmeskift i form af mere direkte medarbejder- og ledelsesinvolvering
  • Fælles ønske om forbedringer for patienterne
  • Fælles fokus på udfordringer og løsninger

Vi ser allerede nu positive resultater, men ser frem til at se de konkrete resultater af Sikker Psykiatri og andre nationale resultater – til gavn for patienterne.

Ledelserne har en stor og obligatorisk opgave med at løfte de gode resultater fra projektet Sikker Psykiatri ind i det løbende arbejde, så kvalitetsforbedringer løbende spredes og fastholdes.

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

Ledelsesblog
Hvad betyder projekt Sikker Psykiatri for patienter, personale og ledelse?
Med det afsæt skriver ledelserne i psykiatrien på skift blogindlæg.

Video: De fem elementer i forbedringsledelse