Blog: Sikker Psykiatri giver fælles fokus på udfordringer og løsninger

Ved at kigge hinanden over skulderen og dele ud af vores viden kan vi sætte ekstra tempo på forbedringerne af psykiatrien, skriver Jan Mainz & Anette Sloth fra psykiatrien i Region Nordjylland i deres blogindlæg om Sikker Psykiatri.

Psykiatrien i Region Nordjylland har været med i Sikker Psykiatri siden starten af 2014, og indsatsområderne medicin, somatisk sygdom, tvang, selvmord og samarbejdet med patienter og pårørende hjælper os til at holde fokus på de vigtige problemstillinger og udfordringer, vi arbejder med i psykiatrien.

Sikker Psykiatri er med til at dagsordensætte problemstillingerne ude i regionens i alt ni projektafsnit, som jo er der, hvor de reelle ændringer og forbedringer skal ske.

Det kontinuerlige, ledelsesmæssige fokus på indsatserne gør en stor forskel, og det er tydeligt, at det for alvor begynder at rykke ude på afsnittene.

– Jan Mainz & Anette Sloth

Desuden kan vi følge udviklingen og forbedringerne nøje internt i Psykiatrien i Region Nordjylland – og der er fremskridt. De gode resultater udbredes til alle patienter, for de er udgangspunktet for stabile arbejdsgange for eksempel indenfor gennemgang af medicin og for de somatiske undersøgelser ved indlæggelse.

I september 2015 lancerede Sikker Psykiatri indsatsen om mindre brug af tvang, hvor fokus især er på at mindske antallet af bæltefikseringer. Her gælder det først og fremmest om systematisk at gøre brug af tidligere erfaringer med patienten, så vi kan forebygge, at det bliver nødvendigt med bæltefikseringer.

Der er desuden en kort sikkerhedsbriefing i hver vagt, som kortlægger potentielle situationer, som kan føre til bæltefiksering – og afklare, hvordan en sådan situation håndteres, hvis den opstår. Det er et godt værktøj for personale og ledelser. Briefingerne betyder blandt andet, at vi får et overblik over potentielle konfliktsituationer og kan imødegå dem, så vi forebygger tvang.

Psykiatrien i Region Nordjylland er med i Sikker Psykiatri på lige fod med landets øvrige psykiatrier. Det betyder, at vi kan tage ved lære af gode erfaringer fra andre steder og inspirere hinanden på kryds og tværs.

Vi kan sammen være med til at udvikle fælles målsætninger for vores arbejde, og ved at kigge hinanden over skulderen og dele ud af vores viden kan vi gøre brug af de samme værktøjer på nationalt plan.

– Jan Mainz & Anette Sloth

Lidt over halvvejs igennem projektperioden, der løber til og med 2017, er vi således rigtig godt på vej. Der er plads til de nye arbejdsgange ude på afsnittene, og der er en åbenhed overfor at sprede de mange gode indsatser. Det betyder i sidste ende, at de psykiatriske patienter, som vi er sat i verden for at hjælpe, kan få en ensartet god behandling uanset hvor i landet de får den fra.   

Ledelsesblog
Hvad betyder projekt Sikker Psykiatri for patienter, personale og ledelse?
Med det afsæt skriver ledelserne i psykiatrien på skift blogindlæg.

Find mere om