Borgere med demens får øget patientsikkerhed gennem sikker medicinering og øget trivsel

Arbejdet med borgere med en demenssygdom er komplekst og kræver høj specialiseret viden og kompetencer hos medarbejderne i ældreplejen. Dansk Selskab for Patientsikkerhed er del af to tiltag, som skal skabe bedre trivsel og sikkerhed for demente borgere.

Sygeplejerske Bente Krarup Andersen doserer medicin til borgere med demens i et uforstyrret rum på Plejecenter Kærbo i Vesthimmerlands Kommune. Det er en af forbedringsideerne, som har mindsket antallet af medicinfejl på plejehjemmet.

Vi mennesker kommunikerer gennem vores adfærd, og den måde vi opfører os på, og det samme gør mennesker, der har en demenssygdom.

Hvis mennesker med demens mistrives, kan det komme til udtryk gennem uforståelig og udadreagerende adfærd. Som medarbejder er det vigtigt at undersøge, hvad der ligger til grund for adfærden, bruge sin faglighed og have fokus på at øge borgerens trivsel. Samtidig skal medarbejdernes arbejdsmiljø også være i fokus.

Cirka 89.000 personer i Danmark har demens, anslår Nationalt Videnscenter for Demens. Den 23.-24. maj 2022 er det DemensDagene, som hvert år sætter fokus på nyeste viden på området, hvor temaet i år er “Læring hele livet”.

– Vi gerne vil sætte fokus på behovet for kontinuerlig læring i demensarbejdet, så vi kan give mennesker med demens og deres pårørende hjælp og støtte ud fra en høj faglighed, skriver Nationalt Videnscenter for Demens om dagene, som de står bag.

Hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) vil vi gerne være med til at sætte fokus på det vigtige emne, da vi også arbejder for at skabe større patientsikkerhed for borgere med demens.

– Det er en kompleks faglig opgave at arbejde med mennesker med demens, og det kræver løbende udvikling af kompetencer hos fagfolkene. Det kræver nogle helt særlige kompetencer at forebygge udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i ældreplejen. Forebyggelse er i sidste ende til gavn for både borgere og medarbejdere, siger Inge Kristensen, direktør i PS!.

Derfor er PS! en del af to tiltag, som skal skabe større trivsel og sikkerhed for borgere, der lider af en demenssygdom.

Sikker medicinering på plejehjem

Et af tiltagene hører under et af PS!’ signaturprojekter I sikre hænder, som du kan læse mere om her. Midlerne til I sikre hænder er afsat som del af opfølgningen på demenshandlingsplanen 2025, og derfor er en del af målet også, at kommunerne efter forløbet skal kunne vise en markant fremgang og fastholdelse i forhold til sikker medicinering af borgere med demens.

En af kommunerne er Vesthimmerlands Kommune, hvor Plejecenter Kærbo, der primært har beboere med demens boende, er i gang med deres forbedringsrejse. Plejecentret har også enkelte borgere boende, som er i et afklaringsforløb for demens.

– At være med i I sikre hænder har virkelig styrket borgernes patientsikkerhed i forhold til medicin. Det har været en kæmpe øjenåbner for ting, som ikke fungerede, fordi vi har navlepillet det, fortæller Bente Krarup Andersen, der er sygeplejerske på Plejecenter Kærbo.

Og derfor kunne plejecentret den 13. maj 2022 fejrer 120 dage uden medicinfejl, der kræver lægekontakt.

Løsningerne på udfordringerne med medicin er Plejecenter Kærbo kommet frem til i bedste PDSA-stil og med grobund i Forbedringsmodellen. Men da borgerne har en demenssygdom, giver det et ekstra lag af tænke over, når løsningerne skal findes.

Bedre trivsel for demente borgere

I det andet tiltag er PS! med til at gennemføre Sundhedsstyrelsens implementerings- og læringsforløb til forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen.

– Forløbene er med til at styrke arbejdet med at skabe bedre trivsel for borgere med demens og større tryghed for de sundhedsprofessionelle i ældreplejen, siger Inge Kristensen.

Gennem forløbene får deltagerne viden om området og metoder til at skabe forandring i praksis og sikre, at både borgere og medarbejdere oplever større, bedre og mere trivsel i hverdagen i ældreplejen. Med afsæt i denne viden bliver kommunens arbejde med at forebygge voldsomme episoder og reducere vold og trusler om vold i ældreplejen styrket.

Formålet med Implementerings- og læringsforløbene er at give alle landets kommuner et fælles fagligt ståsted til at implementere og forankre Sundhedsstyrelsens Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen. Forløbene er et af initiativerne i Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Implementerings- og læringsforløbene er udviklet på baggrund af Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger.

Implementerings- og læringsforløbene bliver tilbudt gratis til alle kommuner i Danmark i perioden 2021 – 2024. Forløbene er målrettet medarbejdere og ledere i ældreplejen.

Læs om forløbene hos Sundhedsstyrelsen

Om DemensDagene
DemensDagene er en todages tværfaglig konference arrangeret af Nationalt Videnscenter for Demens, som siden 1999 har samlet fagfolk fra hele landet, der arbejder med diagnostik, behandling, forskning, psykosocialindsats samt omsorg og pleje af mennesker med demens.
Konferencen præsenterer blandt andet ny forskning, projekter og best practice og giver mulighed for videreuddannelse for medarbejdere og ledere inden for social- og sundhedsområdet.

Læs mere om DemensDagene

Kilde: videnscenterfordemens.dk/da/demensdagene