Breaking News: Borgerne vil inddrage sundhedsvæsenet i deres behandling!

I anledning af Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 9. juni 2021 har Dansk Selskab for Patientsikkerheds formand Karin Friis Bach skrevet et blogindlæg, der opfordrer til, at det vigtige spørgsmål ikke kun bliver stillet på denne ene dag om året – men hver dag.

Formand for PS! Karin Friis Bach

Som læser af satiriske medier som fx RokokoPosten kommer jeg indimellem til at tænke på, hvordan man kan vende tingene lidt på hovedet.

Overskriften på dette indlæg er et forsøg på at gøre netop det. Tænk, hvis det var borgeren, der sad ved roret og bestemte, at nu skulle sundhedsvæsenet ”møde op” og agere sådan og sådan i deres forløb? For sandheden er, at vi stadig på lange stræk har et sundhedssystem, hvor borgerne skal passe ind – ikke omvendt.

Hvert år markerer Dansk Selskab for Patientsikkerhed sammen med mange, mange afdelinger, plejecentre, botilbud og andre enheder i sundhedsvæsenet Hvad er vigtigt for dig?-dagen i juni.

Det er rigtig positivt, at Hvad er vigtigt for dig?-dagen markeres én gang om året, men borgerne skal inddrage sundhedsvæsenet (!) hver dag, og vi skal hver dag tage udgangspunkt i, hvad den enkeltes behov er.

Det skal vi selvfølgelig, fordi det kan give en bedre borgeroplevelse, men for os i Dansk Selskab for Patientsikkerhed først og fremmest, fordi det gør pleje og behandling mere sikker. I tilgift gør det også behandling og pleje mere effektiv og dermed i sidste ende billigere.

Vigtigt med plads til spørgsmål

Hvilke bivirkninger er der ved medicinen? Hvor sandsynlige er de? Hvilke behandlingsalternativer har jeg? Kan du forklare det med andre ord? Hvad skal jeg være opmærksom på derhjemme? Er der noget, jeg ikke må gøre?

Vi kender alle situationen, hvor vi efter en samtale med lægen eller en anden sundhedsprofessionel kommer i tanke om alt det, vi ikke fik spurgt om. Det er en skam, for spørgsmål er vigtige – og det er vigtigt, at der er plads til spørgsmålene.

Det skal understøttes – at spørge – og at blive spurgt – i en travl hverdag. I PS! har vi sammen med Hvad er vigtigt for dig?-materialerne udviklet Godt-du-spø’r-guides, som borgerne kan bruge, og Sig frem-postkort til sundhedsprofessionelle, der animerer til feedback.

Vi skal hjælpe hinanden med at sikre, at borgerens behov bliver det, vi altid tager udgangspunkt i, og jeg vil opfordre til, at ”Hvad er vigtigt for dig?” bliver et spørgsmål, vi stiller alle, hver gang vi er i kontakt i sundhedsvæsenet. Så kan det være, at borgerne vil inddrage os i behandlingen!

Mere information om Hvad er vigtigt for dig?-dagen